Nieuwe serie webinars voor schoolleiders en W&T-coördinatoren!

In november start er weer een serie webinars speciaal voor schoolleiders over W&T. Van het ontwikkelen van een visie op W&T tot een vaste plek voor W&T in het onderwijsprogramma. Ook W&T-coördinatoren zijn van harte welkom.

Theorie en praktijk

In elk webinar van een uur belicht een wetenschapper de theorie, waarna een ervaringsdeskundige dat met een eigen praktijkvoorbeeld illustreert. Zo gaat tijdens de eerste sessie dr. Hanno van Keulen, lector leiderschap in onderwijs aan de Hogeschool Windesheim en als onderzoeker verbonden aan TechYourFuture, in op de organisatorische kant van W&T-onderwijs invoeren op uw school. Adelien Buruma, bovenschools W&T-coördinator bij PCBO Tytsjerksteradiel, vertelt over manier waarop zij, vanuit de koepel, schoolleiders en leerkrachten ondersteunt bij het verankeren van W&T-onderwijs. En over de rol die de mobiele ‘Talentenwerkplaats’ daarin speelt.

Deze webinars staan op het programma

  • Dinsdag 19 november 2019 van 9.00-10.00 uur: Visie en beleid voor W&T
  • Dinsdag 14 januari 2020 van 9.00-10.00 uur: Leiding geven aan verandering
  • Dinsdag 3 maart 2020 van 9.00-10.00 uur: W&T verankeren

Doe mee!

De webinars vormen één geheel, maar zijn ook los van elkaar te volgen. Deelname aan de webinars is kosteloos en laagdrempelig: u logt gewoon in op uw eigen computer, vanaf uw eigen werkplek. U kunt uw vragen direct stellen en na afloop krijgt u de materialen en links die tijdens de webinar zijn besproken, per mail toegestuurd. Kijk voor meer informatie en aanmelden op de website: www.jet-net.nl/webinar