Nieuwe website over Onderzoekend en Ontwerpend Leren

Weten Wat Werkt bij leren ontdekken

Levert Onderzoekend en Ontwerpend Leren voldoende op in het basisonderwijs? Wat zijn gefundeerde manieren om dit soort onderwijs goed te implementeren? De nieuwe website ‘Weten Wat Werkt bij leren ontdekken’ geeft antwoord op deze vragen. Deels vanuit wetenschappelijk onderzoek en deels gevoed vanuit de onderwijspraktijk van scholen die al ver zijn met de implementatie van Onderzoekend Leren of Wetenschap en Technologie.

De website ‘Weten Wat Werkt bij leren ontdekken’ is het eindproduct van de Kennistafel Onderzoekend en Ontwerpend Leren, een initiatief van de PO-Raad en het NRO. Vanuit de Kennistafel is expertise gebundeld door onderzoekers, leerkrachten, directeuren en bestuurders samen te laten werken aan twee belangrijke thema’s: het belang van nieuwsgierige vragen stellen en het belang van professionalisering. Het eindresultaat is een website met een schat aan achtergrondinformatie, praktijkvoorbeelden en interviews waarmee scholen zelf aan de slag kunnen.

Kennistafels

Wetenschappelijke kennis en onderzoek kunnen veel bijdragen aan de kwaliteit en de verbetering van het onderwijs. De Kennistafels van de PO-Raad en het NRO brengen experts uit het onderwijs en het onderzoek bijeen. Het is een manier van werken waarbij belangrijke vraagstukken uit de onderwijspraktijk worden geïnventariseerd en verder verkend. Op deze manier wordt de kennisbehoefte in kaart gebracht en krijgt men zicht op de aanwezigheid van daarop aansluitende bestaande- en ontbrekende kennis.

Naast de Kennistafel Onderzoekend en Ontwerpend Leren zijn er nog drie Kennistafels actief, te weten Effectief leesonderwijs, Gepersonaliseerd leren met ICT en Nieuwkomersonderwijs.

Bezoek de website

Bezoek de website Weten Wat Werkt bij leren ontdekken.

De website ‘Weten Wat Werkt bij leren ontdekken’ is onderdeel van het Platform Samen Onderzoeken. Het platform is een initiatief van de PO-Raad en het NRO en stimuleert de professionele ontwikkeling rondom samenwerking onderwijs en onderzoek.