Nieuws

Noord-Hollandse samenwerking zorgt voor mooie resultaten

Sinds de totstandkoming van het Techniekpact in 2013 (met daarin concrete afspraken tussen onderwijs, ondernemers en overheid met als doel meer jongeren te interesseren voor een carrière in de techniek) zijn er mooie resultaten geboekt. Zowel op landelijk als op regionaal niveau. Neem bijvoorbeeld het landsdeel Noordwest, waar de Provincie Noord-Holland onderdeel van is. Maar…

Nieuwe opleiding ‘Digital Society School’ in Amsterdam

Amsterdam introduceert een nieuwe opleiding, volledig gericht op de gevolgen van de digitalisering van de samenleving. Door dit initiatief van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) kunnen zo’n 12.000 studenten de komende jaren terecht bij de Digital Society School. De studenten leren er hoe digitale technologie deel kan uitmaken van meerdere lagen in de samenleving. Niet…

DigiLeerKracht: landelijk scholingsprogramma digitale vaardigheden

Op 27 maart 2017 lanceerde VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek, ‘DigiLeerKracht’: een landelijk scholingsprogramma op het gebied van digitale vaardigheden voor leerkrachten in het basisonderwijs. Via DigiLeerKracht biedt VHTO vanaf schooljaar 2017/2018 leerkrachten de mogelijkheid om gratis, en in hun eigen regio, een tweedaagse scholing te volgen. Het doel van DigiLeerKracht is dat leerkrachten…

Codestarter event: 400 toekomstige techtolken

Op zaterdag 1 juli organiseerde NEMO Science Museum voor de derde keer met groot succes het landelijke Codestarter event. 400 kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar namen in NEMO Science Museum deel aan gratis workshops over programmeren en coderen. Het Codestarter evenement wil kinderen enthousiast maken voor programmeren en ze onder meer…

Minister Bussemaker (OCW): “Trots op regionale aanpak”

Op 26 juni vond de Jaarconferentie Techniekpact plaats. Bekijkt u hier het e-magazine van deze boeiende bijeenkomst. Tijdens deze conferentie heeft minister Bussemaker (OCW) de voortgangsrapportage en de Monitor van het Nationaal Techniekpact in ontvangst genomen. Deze werd aan haar overhandigd door Doekle Terpstra, aanjager Techniekpact. De voortgangsrapportage schetst hoe vanaf het basisonderwijs tot aan…

Terugblik W&T café Amsterdam 29 juni 2017

Op 29 juni vond in De Balie in Amsterdam een W&T café plaats gewijd aan het BreinPlein leermateriaal. Leraren uit het basis- en voortgezet onderwijs maar ook andere onderwijsprofessionals maakten actief kennis met dit materiaal. Het heeft potentie voor toepassing in de klas in het stimuleren van nieuwsgierigheid en van vaardigheden die nodig zijn op…

Clip PET techniekpromotie in Noord-Holland

PET staat voor Promotie Event Techniek en wetenschap. Tijdens een PET event maken leerlingen en leerkrachten kennis met de leuke kanten van W&T. Onderwijs, gemeente en het bedrijfsleven werken samen om dit prachtevent voor leerlingen tot een succes te maken. Een mooie manier om leerlingen van het basisonderwijs enthousiast te maken voor Wetenschap & Technologie….

Onderwijsprogramma: Stoere beroepen

In Warmenhuizen op De Hoge Ven (basisscholen De Torenven en De Doorbraak) loopt het onderwijsprogramma Stoere Beroepen. Kern van dit programma is een bedrijfsbezoek, waarbij het werk, de beroepen, de techniek en de sector waarin het bedrijf actief is centraal staan. Met Stoere Beroepen gaan de scholen een duurzame relatie aan met een bouw- en…

Google leert ‘toekomstig’ personeel programmeren op basisscholen

Op dit moment kiezen twee van de tien jongeren voor een bèta-opleiding, en dat is op termijn niet goed voor Google, denkt het bedrijf. De Amerikaanse techreus investeert daarom in basisscholen om het aantal jongeren dat een bèta-opleiding gaat volgen te verhogen. Inmiddels krijgen twintig basisscholen in de provincie Groningen programmeerles. Groningen wil namelijk de…

Fruities & Smoothies: ondernemen in de klas

Groep 8 van de Aloysiusschool in Overveen durft het aan “Het belangrijkste dat we hebben geleerd? Goede communicatie is noodzakelijk!” Met ondersteuning van hun meester Rob Storm hebben de leerlingen van groep 8 in de afgelopen weken gewerkt aan een ondernemingsproject. Dat is te zien in de klas: overal zie je fruit, bekertjes, mesjes en…