Nieuws

Het bedrijfsleven in

Door heel Nederland worden er verschillende initiatieven ontplooid waarbij scholen en bedrijven samenwerkingen aangaan om scholieren meer te interesseren voor bèta-onderwerpen. TechYourFuture heeft onlangs een pilot afgerond waarin scholen op een effectieve manier bedrijven bezoeken in hun regio en er zijn ook andere platforms die samenwerkingen tussen onderwijs en het bedrijfsleven organiseren, zoals TechNet en…

Richtinggevend leerplankader W&T voor het basis- en speciaal onderwijs

In 2013 bracht de Verkenningscommissie Wetenschap & Technologie PO aan het Ministerie van OCW het advies uit om de aandacht voor W&T in het primair onderwijs structureel te vergroten. Naar aanleiding van dit advies hebben Marja van Graft, Martin Klein Tank en Theo Beker van het SLO (Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling) een richtinggevend leerplankader W&T ontwikkeld…

Gratis app ‘TOOL’ voor Onderzoekend Leren

Hoe werkt dat nou, onderzoekend leren? Om leerlingen én leerkrachten van het basisonderwijs hier een handje mee te helpen, is er nu de gratis app: ‘TOOL’. Wetenschapsknooppunt Wageningen University ontwikkelde deze app om leerlingen uit groep 5 tot en met groep 8 te helpen met het opzetten en uitvoeren van een onderzoek. De app ‘TOOL’…

Save the date: Symposium Kiezen voor Technologie

Er is de afgelopen periode veel gebeurd binnen Kiezen voor Technologie. Er is een energieke beweging op gang gekomen die we graag willen delen. Op 2 november 2016 vindt daarom het Kiezen voor Technologie Symposium plaats. Hier willen we zo veel mogelijk mensen meenemen in de energie van Kiezen voor Technologie en hoe we met elkaar die…

Nieuwe column Edith Louman: ‘Program or be programmed’

Laat ik meteen maar even doorpakken en me verder verdiepen in het programmeren. Deze keer bezoek ik de programmeermarkt op de Paulusschool in Castricum. Meteen bij binnenkomst valt de drukte me op. Een grote richtingaanwijzer met bestemmingen als Beebot, LEGO WeDo, Scratch jr, Ozobot, kind robot, Scratch, mbot, MakeyMakey, mBlock, LEGO mindstorm, BB8 sphero. ‘Ha, een…

Financiële bijdrage aanvragen?

Scholen kunnen bij het EWT in navolging van vorig jaar ook dit jaar weer een financiële ondersteuning aanvragen. Dit keer is er een financiële bijdrage beschikbaar voor Professionalisering (maximaal € 5.000,- per school en € 25.000,- per schoolbestuur) en voor Innovatieprogramma/versterking regio (maximaal € 20.000,- per project. Meer informatie en de aanmeldingsprocedure staan beschreven in de Vervolg roadmap. Wilt u ook aanspraak maken op deze bijdrage?…

Talentenkijker: bezoek van beroepsbeoefenaar W&T in de klas

Het Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek (VHTO), zet sinds schooljaar 2011-2012 de gratis lessenserie Talentenkijker in, om leerlingen van groep 7 en 8 hun eigen talenten te laten ontdekken en om (sekse)stereotiepe beroepsbeelden in W&T te doorbreken. In vijf lessen spelen de leerlingen kwartetspellen over W&T-beroepen, delen ze talentenkaarten aan elkaar uit, krijgen ze een…

Innovatiesubsidie goed besteed voor het klimaat

In mei 2015 hebben de scholen in regio Gooi-NW (Bussum – Huizen) een innovatiesubsidie aangevraagd bij het Expertisecentrum Wetenschap & Technologie Noord-Holland/ Flevoland. Doel van de subsidie was om samen met de Noordpoolacademie een innovatief project te starten om het klimaat te verbeteren. Nu, bijna een jaar later, blikken ze met een prachtige film terug op…

Terugblik: Bruisende conferentie Wetenschap & Technologie

Het bruiste op woensdag 16 maart jl. in Science Center NEMO tijdens de conferentie Wetenschap & Technologie. Ruim 120 nieuwsgierige techniekcoördinatoren, bestuurders, leerkrachten en schoolleiders bezochten de jaarlijkse conferentie van het Expertisecentrum Wetenschap & Technologie Noord-Holland / Flevoland en woonden de keynote van Rolf Hut bij. Daarna ging de groep uiteen om in workshops inspiratie…

Vouchersysteem voor maakonderwijs

Designathon Works doet mee met het nieuwe Platform Maker Education (PME) dat met steun van het Ministerie van OCW het maakonderwijs in Nederland op de kaart wil zetten. Het Ministerie wil hiermee het ‘Leren door te Maken’ een zet in de goede richting geven, waardoor maakonderwijs op meer scholen in Nederland een onderdeel van het…