Nieuws

356 Talentenkijker-gastlessen in Noord-Holland & Flevoland

In Noord-Holland & Flevoland hebben 356 basisschoolklassen in schooljaar 204-2015 meegedaan aan Talentenkijker, de gratis lessenserie van VHTO over Wetenschap & Technologie (W&T) voor groep 7 en 8. Talentenkijker heeft als doel de stereotypering over bèta/technische beroepen en beroepsbeoefenaars te doorbreken. Jongens én meisjes ontdekken hun talenten voor W&T-beroepen door middel van o.a. kwartetspellen en…

Daarom is geen reden! 10 jaar onderzoek naar talent

Het tienjarige onderzoeksprogramma TalentenKracht van zeven universiteiten loopt bijna ten einde. Tientallen wetenschappers hebben vanuit verschillende achtergronden – zoals pedagogiek, neuro- en ontwikkelingspsychologie, onderwijskunde, reken- en science-educatie en taalverwerving – deelgenomen aan het onderzoek naar de talenten op het gebied van wetenschap & techniek bij kinderen van 3-14 jaar. Ruim negentig scholen en kinderopvangorganisaties waren…

NRO-congres over onderzoek en onderwijs

Op 4 november 2015 organiseert het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) i.s.m. de PO-Raad, de VO-raad, de Onderwijscoöperatie en de Vereniging voor Onderwijs Research (VOR) het congres ‘Samen op expeditie, bruggen bouwen tussen onderwijs en onderzoek’. Kom ook en ontdek hoe onderwijs en onderzoek elkaar kunnen versterken! Op het congres kijken we samen naar verschillende (wetenschappelijke) onderzoeksprojecten…

Platform Bèta Techniek en PO-raad overhandigen advies aan Platform Onderwijs 2032

Op uitnodiging van de PO-Raad en het Platform Bèta Techniek heeft de Verkenningscommissie wetenschap en technologie in het PO, aangevuld met leden van het VO, zich gebogen over de vraag die is opgeworpen door het platform onsonderwijs#2032: Hoe kunnen we kinderen die nu naar school gaan, zo goed mogelijk voorbereiden op de samenleving en de arbeidsmarkt van 2032? Naar…

Nieuwe column Edith Louman

Groep 5-6 van de Driemaster in Alkmaar zet de eerste stappen op het gebied van onderzoekend leren. De kinderen hebben zelf onderzoeksvragen bedacht bij het thema water. Ze willen bijvoorbeeld weten ‘Hoe ontstaat water?, Waarom kunnen mensen niet zonder water en waarom is het dan zo belangrijk?, Hoe kun je zelf water maken?, Waarom is…

Basisschool De Zwerm beste techniekschool van Nederland!

Uit de meer dan 50 basisscholen zich hebben ingeschreven is Basisschool De Zwerm in Sint Maarten de winnaar van de TechniekTrofee 2015. Op woensdag 17 juni ontving de school de TechniekTrofee 2015, bestaande uit de Ir. W. Maas Geesteranusprijs (een oorkonde met een penning) en een geldbedrag van € 3.500,-. De Zwerm heeft in 2013…

Unieke regionale aanpak Techniekpact succesvol

Twee jaar na de ondertekening van het Nationaal Techniekpact 2020 hebben bedrijfsleven, onderwijs en overheid in regio’s elkaar rond techniek gevonden. Dat is de conclusie die ministers Kamp en Bussemaker en staatssecretaris Dekker trekken tijdens de jaarconferentie op 15 juni van het Techniekpact. Duizenden bedrijven zijn betrokken bij het verbeteren van de beeldvorming van de…

4e boek in de reeks ‘Wetenschappelijke doorbraken de klas in!’

Het Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit (WKRU) heeft het vierde boek in de reeks ‘Wetenschappelijke doorbraken de klas in!’ getiteld: Higgsdeeltje, Netwerken in het brein en Wonderkind uitgebracht. Een vernieuwend boek dat voor alle leraren met uiteenlopende ervaring op het gebied van onderzoekend leren te gebruiken is. Drie keer toponderzoeken als thema In boek vier staan drie…

Rinda den Besten: Op ontdekkingsreis naar de toekomst

“Techniek is een belangrijk middel voor de leerlingen in het primair onderwijs om hun nieuwsgierigheid te voeden en te bevredigen. Daar kan het Techniekpact bij helpen.” Rinda den Besten is voorzitter van de PO-Raad, de sectororganisatie van het primair onderwijs. Ze benadrukt dat techniek en het Techniekpact geen doelen op zich zijn. “Het Techniekpact is…

Nieuwe artikelen op de website

Er staan zes interessante artikelen op de website over vragen stellen, onderzoekend en ontwerpend leren, kansen en uitdagingen voor hoogbegaafde leerlingen, intrinsieke motivatie bij onderzoekend leren en over nieuwsgierigheid. Bekijk de artikelen.