Nieuws

Opwaartse trend techniekonderwijs zet zich door

Ook in het schooljaar 2015/16 kozen meer jongeren in het voortgezet en hoger onderwijs voor een bètatechnisch profiel en opleiding. De opwaartse trend ten aanzien van het techniekonderwijs van de afgelopen jaren zet zich dan ook door. Voor het eerst in zes jaar neemt ook in het mbo het aantal instromende leerlingen in de bètatechniek…

Techniek- en Zorgpact boren verborgen krachten aan in de regio

Het Techniekpact en het Zorgpact slaan aan omdat ze aansluiten bij de intrinsieke motivatie van bestuurders uit het onderwijs, het bedrijfsleven en de overheid. ‘Die gaan in de regio aan de slag en zo komen veel verborgen krachten vrij’, aldus Doekle Terpstra, aanjager van het Techniek- en Zorgpact. Doekle Terpstra sprak deze woorden tijdens het…

Programmeren als onderdeel verplichte lesstof in Limburg

Terwijl nog volop wordt gediscussieerd of het vak programmeren onderdeel moet worden van de verplichte lesstof, heeft de Provincie Limburg al besloten het in te voeren in het basisonderwijs. Vandaag maken zeven schoolbesturen bekend volgend jaar op minimaal 25 basisscholen in Limburg programmeren op het lesprogramma te zetten na een succesvolle pilot op elf scholen….

125 leerzame apps en websites voor op de basisschool

Wat zijn goede leerzame apps en websites voor leerlingen op de basisschool? Kennisnet brengt er 125 samen in de gratis brochure ‘125 leerzame apps & websites’, die bestuurders helpt om met hun medewerkers te praten over de kwaliteit van digitale inhoud voor leerlingen. In de klas aan de slag met apps Met ‘125 leerzame apps…

Meiden beter in bèta dan jongens

Meiden zijn beter in bèta dan jongens, zo blijkt uit onderzoek van Qompas, een platform voor studie- en carrièrekeuze, onder 25.000 scholieren. En dat is terug te zien in de cijfers. ,,Een jaar of tien geleden scoorden jongens nog beduidend hoger op de harde bètavakken,” weet onderzoeker en Qompas-directeur Boris Eustatia. ,,Nu halen ze alleen een…

NWT-conferentie ‘In levende lijve’

Verandert uw bloedsomloop wanneer u een handstand doet? Kunt u aan fruit verslaafd raken? Neemt onze smartphone straks de taken van de dokter over? Ontdek het op maandag 21 november 2016 in Oegstgeest tijdens dé landelijke Natuur, Wetenschap en Techniekconferentie voor het basisonderwijs. Neem een kijkje aan de binnenkant van uw lichaam en ervaar welke bijzonderheden…

Het bedrijfsleven in

Door heel Nederland worden er verschillende initiatieven ontplooid waarbij scholen en bedrijven samenwerkingen aangaan om scholieren meer te interesseren voor bèta-onderwerpen. TechYourFuture heeft onlangs een pilot afgerond waarin scholen op een effectieve manier bedrijven bezoeken in hun regio en er zijn ook andere platforms die samenwerkingen tussen onderwijs en het bedrijfsleven organiseren, zoals TechNet en…

Richtinggevend leerplankader W&T voor het basis- en speciaal onderwijs

In 2013 bracht de Verkenningscommissie Wetenschap & Technologie PO aan het Ministerie van OCW het advies uit om de aandacht voor W&T in het primair onderwijs structureel te vergroten. Naar aanleiding van dit advies hebben Marja van Graft, Martin Klein Tank en Theo Beker van het SLO (Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling) een richtinggevend leerplankader W&T ontwikkeld…

Gratis app ‘TOOL’ voor Onderzoekend Leren

Hoe werkt dat nou, onderzoekend leren? Om leerlingen én leerkrachten van het basisonderwijs hier een handje mee te helpen, is er nu de gratis app: ‘TOOL’. Wetenschapsknooppunt Wageningen University ontwikkelde deze app om leerlingen uit groep 5 tot en met groep 8 te helpen met het opzetten en uitvoeren van een onderzoek. De app ‘TOOL’…

Save the date: Symposium Kiezen voor Technologie

Er is de afgelopen periode veel gebeurd binnen Kiezen voor Technologie. Er is een energieke beweging op gang gekomen die we graag willen delen. Op 2 november 2016 vindt daarom het Kiezen voor Technologie Symposium plaats. Hier willen we zo veel mogelijk mensen meenemen in de energie van Kiezen voor Technologie en hoe we met elkaar die…