Nieuws

85% voor techniek en natuur

De Universiteit Twente pleit ervoor dat naast rekenen en taal er op school ook les in techniek en natuur komt. Op de website van RTL-nieuws konden mensen stemmen of ze hier mee eens of oneens zijn. In totaal hebben 1.832 mensen gestemd en was 85% er mee eens en 15% oneens.

Speelplaats voor onderzoek naar het jonge kind

Het Speleon van de Hogeschool iPabo is 9 mei feestelijk geopend door wethouder Lodewijk Asscher.strong /strongHet Speleon is ingericht als speelplaats waar praktijkgericht en innovatief onderwijsonderzoek een prominente plek heeft. In dit expertisecentrum werken de iPabo, de Vrije Universiteit Amsterdam (LEARN! en het Centrum Brein amp; Leren) en de basisscholen samen. Het onderwijs heeft behoefte…

Woensdag de 16e mei 2012, des namiddags om 4.00 uur, zal de Hooggeleerde Vrouwe dr. M.E.J. Raijmakers, vanwege de Stichting NCWT/NEMO benoemd tot Bijzonder hoogleraar Cognitieve Ontwikkelingspsychologie, in het bijzonder het science leren in non-formele omgevingen, haar hoogleraarsambt openlijk aanvaarden door het uitspreken van een rede, getiteld: Inzicht in het proces.

Voorkennis kleuter beïnvloedt spelgedrag

em/emPromotie Tessa J. P. van Schijndel – Psychologie, Universiteit van Amsterdam In wetenschaps- en technologieonderwijs voor jonge kinderen staat het onderzoekend spel centraal. Voor- en vroegschoolse educatieprogramma’s benadrukken het belang van het leren van onderzoeksvaardigheden, en musea voor wetenschap en techniek beschouwen onderzoekend gedrag als onmisbaar tijdens tentoonstellingsbezoek. Tessa van Schijndel onderzocht het spelenderwijs leren…

Aan de slag met Onderzoekend en Ontwerpend Leren

Het WetenschapsKnooppunt Amsterdam maakt het mogelijk dat leerkrachten in het basisonderwijs samenwerken met wetenschappers van de UvA. Zo biedt het Wetenschapsknooppunt Amsterdam op 9 mei en 6 juni 2012 twee met elkaar samenhangende trainingsmiddagen aan. Wetenschappers van de UvA leveren tijdens deze trainingen interessante onderwerpen en vragen aan, die uitgangspunt kunnen zijn van lessen op de basisschool.

Relatie tussen Wetenschap en techniek en opbrengstgericht werken heel divers op basisscholen

Van zes vindplaatsscholen in Noord-Holland en Flevoland zijn schoolportretten gemaakt. Van deze vindplaatsscholen wordt een bijdrage verwacht aan het ontwikkelen van een aanpak voor opbrengstgericht werken. De scholen hebben elk hun eigen aanpak en invalshoek hierbij, zo blijkt uit een publicatie van het Kohnstamm Instituut.