Nieuwsgierigheid; een basis in de school

Waarom worden leerlingen in de loop van de basisschool minder nieuwsgierig? Dit is in het schooljaar 2013-2014 onderzocht door het Centrum Brein & Leren samen met stichting Flore. In het praktijkonderzoek werd in kaart gebracht welke ervaringen leerkrachten hebben met nieuwsgierigheid in de klas. De leerkracht is immers de motor van de talentontwikkeling van het kind. Hoe belangrijk vinden leerkrachten nieuwsgierigheid? Is hun mening misschien afhankelijk van de leeftijd van het kind? En welke factoren bepalen of het lukt om de nieuwsgierigheid van kinderen aan te wakkeren en te stimuleren in de klas? Om deze vragen te beantwoorden zijn er interviews met leerkrachten afgenomen. De reacties, conclusies en aanbevelingen leest u in deze folder.