Noord-Hollandse samenwerking zorgt voor mooie resultaten

Sinds de totstandkoming van het Techniekpact in 2013 (met daarin concrete afspraken tussen onderwijs, ondernemers en overheid met als doel meer jongeren te interesseren voor een carrière in de techniek) zijn er mooie resultaten geboekt. Zowel op landelijk als op regionaal niveau. Neem bijvoorbeeld het landsdeel Noordwest, waar de Provincie Noord-Holland onderdeel van is. Maar óók de urgentie om samen door te pakken bestaat nog.

Zo is te lezen in het artikel ‘Op zoek naar technici voor de banen van nu en morgen’ in het kwartaalblad van de Provincie Noord-Holland (editie: juli 2017 | nummer 2 | jaargang 13).

Mooie resultaten, maar ook nog een flinke slag te maken

Fabienne Hendricks, manager van de Tata Steel Academy, ziet de behaalde resultaten ook: “Bij de universiteiten en het hbo gaat het de goede kant op. Het aantal technici is toegenomen, dat zie je terug in de cijfers. Maar wat het mbo betreft is er nog een flinke slag te maken.” Voor het achterblijven van het mbo wijst zij meerdere oorzaken aan. “Bij de universiteiten bestaat de doelgroep uit jongens én meisjes, bij het mbo ontbreekt vrijwel die hele groep meisjes. Als je geluk hebt zit er in een klas met 20 leerlingen één meisje. Verder is de universitaire wereld er in geslaagd om nieuwe technologieën naar zich toe te trekken, zoals duurzaamheid, milieu en voeding, die ook bij meisjes in trek zijn. En bij het mbo draait het meer om uitgesproken technische vaardigheden. Hoewel meisjes daar volgens mij ontzettend goed in zijn, kiezen weinigen daarvoor.”

Samen gaat het lukken

Adnan Tekin, gedeputeerde Arbeidsmarkt & Onderwijs in Noord-Holland, maakt zich ook hard voor de sector. “Willen we als Nederland en Noord-Holland kunnen blijven concurreren dan moeten we actief samenwerken en inspelen op vraag en aanbod. Noord-Holland heeft behoefte aan innovatieve bedrijven. Samen met onze partners zet de provincie zich extra in voor voldoende geschoold technisch personeel. De afspraken die we hebben gemaakt in het Techniekpact helpen daarbij. Samen gaat het ons lukken.”

Krachtenbundeling blijft onverminderd van kracht

Tot het maatwerk van de inspanningen in Noord-Holland hoort ook het inzetten op innovatie. In juni ondertekenden Tata Steel, het Nova College en de gemeente Velsen een overeenkomst voor een Techport Centre in de IJmond. Onderdeel daarvan wordt het Innovation Warehouse, waar bedrijfsleven en onderwijs samen werken aan innovaties, onderhoud van vakmanschap en nieuwe bedrijvigheid in de regio. De provincie ondersteunt dit initiatief, dat aansluit op het eigen beleid voor betere afstemming van arbeidsmarkt en onderwijs. Gedeputeerde Tekin: “Dit is een prachtig voorbeeld waarin samenwerking en inspelen op vraag en aanbod samenkomen. De regio IJmond beschouwen wij als centrum van de maakindustrie in Noord-Holland. Door investeringsplannen uit te werken en samen te brengen realiseren we een centrum met een Innovation Warehouse. Hier kan gewerkt worden aan vakmanschap. Ik ben trots op deze samenwerking, die een boost zal geven aan de regio.”

Het hele artikel leest u hier

Bron: Techniekpact.nl