Noordhoff ondersteunt bij W&T met actualisatie boek: ‘Wetenschap en Techniek op de basisschool’

‘Wetenschap en techniek op de basisschool’ laat u zien hoe u als (aanstaand) leerkracht kinderen kunt helpen zich te oriënteren op zichzelf en de wereld binnen het domein van wetenschap en techniek. Het boek stimuleert u om zelf rijke, geïntegreerde leeromgevingen te ontwerpen en biedt een handige ondersteunende website met extra materiaal.

Aansprekende onderwerpen

Wetenschap en techniek op de basisschool gaat in op de volgende vragen: waarom is wetenschap en techniek belangrijk? Wat is de inhoud van het domein wetenschap en techniek? Wat is onderzoekend en ontwerpend leren? Hoe herkent en beoordeelt u leerresultaten bij kinderen? Hoe kunt u zelf onderwijs ontwikkelen over wetenschap en techniek? Hoe kunt u leerzame gesprekken met leerlingen voeren? Hoe gaat u om met diversiteit? Hoe kunt u wetenschap en techniek integreren met andere vakken zoals taal en rekenen?

Volledig geactualiseerd

Deze herziene versie sluit aan bij de afspraken gemaakt in het Techniekpact, namelijk dat alle basisscholen vanaf 2020 ‘goed techniekonderwijs’ geven. De didactiek van onderzoekend en ontwerpend leren is verder uitgewerkt en sluit aan bij recente pedagogische en leerpsychologische inzichten over het leren van (jonge) kinderen. Het hoofdstuk over diversiteit is uitgebreid met informatie over hoogbegaafdheid en sluit aan bij de invoering van het Passend Onderwijs. Er is door het hele boek aandacht voor verbinding van wetenschap en techniek met taalontwikkeling, cultuureducatie en de vaardigheden van de 21e-eeuw.

Het hoofdstuk over beoordeling is aangevuld met ervaringen uit onderzoek. Wetenschap en techniek op de basisschool sluit aan bij de aanbevelingen van de Adviescommissie Wetenschap & Technologie Primair Onderwijs en de afspraken die zijn gemaakt in het Techniekpact2020 tussen overheden, bedrijfsleven en onderwijssectoren. Daarmee biedt het u een goede voorbereiding op de actuele onderwijspraktijk.

Achtergrondinformatie

Op de ondersteunende website vindt u achtergrondinformatie, links naar relevante websites, lessuggesties en verdiepingsstof.