Onderwijsprogramma: Stoere beroepen

In Warmenhuizen op De Hoge Ven (basisscholen De Torenven en De Doorbraak) loopt het onderwijsprogramma Stoere Beroepen. Kern van dit programma is een bedrijfsbezoek, waarbij het werk, de beroepen, de techniek en de sector waarin het bedrijf actief is centraal staan. Met Stoere Beroepen gaan de scholen een duurzame relatie aan met een bouw- en zaadveredelingsbedrijf in de directe omgeving van de school.

De scholen, bedrijven en de Onderwijs Begeleidings Dienst (OBD) ontwikkelden samen activiteiten die passen in het onderwijsprogramma van de school. De lesinhoud is gekoppeld aan de activiteiten van de bedrijven waardoor er voor de theorie op school een contextrijke leeromgeving is ontstaan.

Meer dan alleen een bezoek

Hoogtepunt van Stoere Beroepen is het bedrijfsbezoek. De leerlingen gaan uiteraard kijken en luisteren, maar ook echt iets doen. Dat begint al op school met gerichte opdrachten voorafgaand aan het bezoek en eindigt weer in de klas met bijvoorbeeld een presentatie door de leerlingen.

Onderzoekend leren

Dankzij het programma komen de leerlingen op een actieve, onderzoekende manier in aanraking met de verschillende domeinen van techniek. Zoals elektriciteit, magnetisme, aandrijftechniek of procestechniek. De onderzoekende houding helpt kinderen te leren waarnemen, nadenken, begrijpen, samenwerken, informatie verwerken en conclusies trekken. En dat biedt leerkrachten de kans om de aanwezige talenten bij kinderen te benutten en hun brede ontwikkeling te volgen.

Ontwikkeling

Voordat een school echt van start kan gaan met Stoere Beroepen, is er meer dan een jaar voorbereidingstijd nodig. Het proces begint met het verzamelen van de lesstof die te koppelen is aan verschillende bedrijven in de regio. Tijdens een bezoek aan het deelnemende bedrijf wordt geïnventariseerd welke mogelijkheden er zijn om leerlingen een veilig en educatief kijkje te geven in het bedrijf. Er wordt gekeken welke technische processen er zijn en welke beroepen daarbij horen. Het projectteam maakt vervolgens passende opdrachten, die worden voorgelegd en beoordeeld op haalbaarheid aan de contactpersoon van het betreffende bedrijf.

Impressie