Onderzoekend en Ontwerpend leren – aan de slag met pesten

Pesten is een lastig thema, omdat het zo ondoorgrondelijk is waarom iemand pest of gepest wordt. Je hoeft echt geen rare vogel te zijn om gepest te worden. Wat er allemaal bij pesten komt kijken, dat wordt inzichtelijk in het boek ‘Ka de rare kanarie’.

Dit verhaal gaat over Ka, een bijzondere kanarie die op school gepest wordt. Gelukkig heeft Ka een heel lief vriendje, Blub de kikker, en dat maakt hem heel erg blij. Als Blub hem op een vervelend moment in de steek laat is Ka radeloos en loopt weg. Hij vertrekt, ver weg van alles en iedereen. En dan gebeurt er iets, een moment dat zijn leven ingrijpend zal veranderen…

Bij dit boek is deze les gemaakt, waarin kinderen onderzoeken hoe zij pesten zien en waarom zij denken dat pesten ontstaat. Dit brengen zij in beeld door middel van een collage. Nadat zij zich een beeld gevormd hebben over het waarom van pesten en zich hebben ingeleefd in wat pesten met je kan doen, gaan zij met elkaar hun eigen omgangsvormen definiëren.

Meer informatie over het boek, de auteur en bestelinformatie is op deze pagina te vinden.