OOL-Rekenen

Aan de slag met toekomstgericht onderwijs op het snijvlak van rekenen-wiskunde en wetenschap & technologie!

Het schoolbestuur Amsterdam West Binnen de Ring (AWBR) heeft met subsidie van het EWT deze prachtige lessenseries ontwikkeld. Naast achtergrondinformatie over Onderzoekend en Ontwerpend Leren (OOL) bevat deze bundel voor iedere groep concrete activiteiten om in de klas toe te passen. Dit maakt de bundel geschikt zijn om kinderen aan het onderzoeken of ontwerpen te krijgen en leerkrachten te laten kennismaken met de didactiek van OOL. De lessenseries zijn ontwikkeld en uitgetest in de schoolpraktijk.

Een brug tussen theorie en praktijk

Hoewel OOL in opmars is, is er weinig onderwijsmateriaal dat echt aansluit bij deze didactiek en tegelijk de benodigde vrijheid biedt voor leerlingen met voldoende (en niet teveel) structuur om het werkbaar te maken. Daarnaast zijn bepaalde zaken in de literatuur benoemd, maar wordt daar niet uitgewerkt hoe dit er in de praktijk uit zou moeten zien. Een voorbeeld is de integratie van W&T met rekenen-wiskunde. Het verband wordt op veel plaatsen opgemerkt, maar een concrete uitwerking ontbreekt dan vaak of bestaat uit schetsmatige voorbeelden. In het onderwijs op de pabo misten wijzelf, onze studenten en samenwerkende leerkrachten concreet voorbeeld materiaal om de brug tussen theorie en praktijk te kunnen slaan. Vandaar deze eigen lessenseries die zichzelf in de praktijk inmiddels bewezen hebben!

Aan de slag

Download hier het AWBR-lesmateriaal OOL-Rekenen.