Opnieuw kiezen meer vrouwen voor hbo-techniek

Voor het tiende opeenvolgende jaar zijn meer vrouwen begonnen met een hbo-studie techniek. Dit studiejaar (2014-2015) startten bijna 4.300 vrouwelijke eerstejaars tegenover bijna 3.900 in het studiejaar daarvoor (2013-2014). Dit is een stijging van 10%. In de afgelopen tien jaar steeg het aantal vrouwen dat begon met een studie hbo-techniek van bijna 2.100 (2003-2004) naar bijna 4.300 dit jaar, een ruime verdubbeling dus. Dit blijkt uit de vandaag gepubliceerde definitieve inschrijfcijfers voor het studiejaar 2014-2015.

Met een instroom van bijna 4.300 studentes is nu ruim 1 op de 5 eerstejaars in de sector hbo-techniek vrouw. Tien jaar geleden was dat nog 1 op de 7, vijf jaar geleden 1 op de 6. Hbo-techniek als geheel (mannen + vrouwen) is dit studiejaar ook de hbo-sector met de grootse groei aan eerstejaars. In totaal startten er ruim 19.500 studenten hbo-techniek, een stijging van 3,7% ten opzichte van vorig jaar. “Een mooie ontwikkeling”, zegt Thom de Graaf, voorzitter Vereniging Hogescholen. “Het sluit mooi aan bij de ambities uit het mede door ons ondertekende Techniekpact, waarin is afgesproken om meer jongeren voor een technische studie te interesseren.”

Het totaal aantal eerstejaars hbo-studenten (bachelor, associate degree en master samen) bedraagt dit studiejaar 102.403. Ten opzichte van het vorige studiejaar (106.608 eerstejaars) is dit een daling van ruim 4.000 (-3,9%). Deze daling is mogelijk een correctie op de verhoogde instroom vorig jaar toen veel eerstejaars snel met een studie begonnen vanwege de aankondiging van het leenstelsel (dat uiteindelijk een jaar werd uitgesteld). Vergelijk je het aantal nieuwe hbo-studenten echter met twee jaar geleden (100.686 in 2012-2013), dan is er sprake van een lichte stijging van het aantal eerstejaars met ruim 1.700, oftewel + 1,7%. De meest gekozen opleiding dit jaar betreft de pabo met 5.730 hbo-starters. Op nummer twee en drie staan de opleidingen commerciële economie (4.085 eerstejaars) en hbo-verpleegkunde (3.995 nieuwkomers).

Lees verder

Bron: www.vereniginghogescholen.nl