Oproep André Kuipers voor #onderwijs2032: Techniek op School!

Op 17 november is het nationaal dialoog van start gegaan over de belangrijkste vraag in het onderwijs: wat moeten kinderen leren op school zodat ze klaar zijn voor hun toekomst? Staatssecretaris Dekker nodigt iedereen met ideeën over het onderwijs uit om deze te delen via #onderwijs2032. Om het gesprek op stoom te helpen, heeft Dekker achttien smaakmakers gevraagd om hun visie op het onderwijs van de toekomst in een filmpje kort onder woorden te brengen. André Kuipers, hoogleraar Robbert Dijkgraaf en Theo Henrar, directievoorzitter Tata Steel pleiten in hun bijdragen voor meer aandacht voor wetenschap en techniek in het onderwijs.

• André Kuipers, ambassadeur van het Techniekpact:
“Onze wereld draait om technologie (…). We moeten onze wereld schoner en beter maken en dat doen we met technologie. En jonge mensen, zijn de mensen die met creatieve ideeën komen. Dat betekend wel dat ze nu al op school met techniek te maken moeten krijgen en dat doen ze ook (…). Dus techniek op school!”
Bekijk hier het filmpje van André Kuipers

• Robbert Dijkgraaf, hoogleraar:
“Het is niet alleen belangrijk dat we de goede antwoorden geven, maar ook kinderen leren de goede vragen te stellen. Kinderen moeten zelf het pad naar kennis aflopen.”
Bekijk hier het filmpje van Robbert Dijkgraaf

• Theo Henrar, directievoorzitter TATA Steel:
“(..) Techniek is een hulpmiddel. Die kan ons helpen om creatieve oplossingen te vinden. Daarvoor is mijn wens ook: dat techniek op een hoger plan komt en dat technisch onderwijs op een zéér hoog plan komt.”
Bekijk hier het filmpje van Theo Henrar

Bron: Techniekpact