Oproep deelname Pilot W&T in bedrijf

Bezoek tijdens de pilot W&T in bedrijf een technisch bedrijf en ga naar huis met de opzet van een bedrijfsbezoek en lesidee voor uw klas.

Het Expertisecentrum Wetenschap & Technologie Noord-Holland/ Flevoland (EWT) en TechniekTalent.nu zijn op zoek naar 15 leerkrachten bovenbouw die deel willen nemen aan de pilot W&T in bedrijf. Deze pilot draait om effectieve en duurzame samenwerking tussen het onderwijs en bedrijfsleven. Is deelname aan W&T in bedrijf iets voor u?

Pilot W&T in bedrijf

U gaat met de pilotgroep, bestaande uit leerkrachten bovenbouw basisscholen regio West-Friesland, een middag op bedrijfsbezoek bij een technisch bedrijf. Tijdens deze middag krijgt u een rondleiding en ziet u het bedrijf in werking. Ook krijgt u zicht op de mogelijkheden bij andere technische bedrijven. Aansluitend gaat u aan de slag met een passende opdracht of uitdaging. Vervolgens leert u hoe u voor uw leerlingen een bedrijfsbezoek en les kunt opzetten. Lekker praktisch, zodat u de les bij wijze van spreken de volgende dag in uw klas kan geven. Na deze middag gaat u naar huis vol inspiratie, kennis en met een opzet van een les bij een bedrijfsbezoek voor uw eigen groep.

  • Een effectief bedrijfsbezoek bestaat uit 3 delen; een voorbereidende les, het bedrijfsbezoek met een uitdaging of opdracht en een evaluatie.
  • U ervaart dat een technisch bedrijf meer is dan vuile handen maken. Deze ervaring kan ook bij uw leerlingen de ogen openen, geeft hen beter zicht op hun talenten en de mogelijkheden daarmee in hun toekomst. Daarnaast wordt duidelijk dat het technische bedrijfsleven voor iedereen wat te bieden heeft.
  • De lessen zijn gekoppeld aan de TULE leerdoelen voor natuur, techniek en ruimte (40 t/m 48). Natuurlijk wordt er verder gekeken dan deze domeinen en zullen er ook ideeën worden gegeven voor integratie van andere vakken.
  • De optie bestaat om als vervolg op de training een webinar te volgen waarin onderlinge uitwisseling kan plaatsvinden en waarin gekeken wordt naar een vervolg.

Programma

13.00 uur           Ontvangst met lunch
13.30 uur           Welkom, inleiding over effectieve bedrijfsbezoeken (inhoudelijk) en hoe organiseer ik
                            een bedrijfsbezoek (praktisch)
14.00 uur           Bedrijfsbezoek met passende opdracht of uitdaging
15.00 uur           Uitwerking van uw lesidee
16.00 uur           Uitwisseling lesideeën en keuze van geschikte bedrijven
17.00 uur           Evaluatie en einde.

Waarom deze pilot?

De pilot W&T in bedrijf wordt uitgevoerd om te onderzoeken of deze manier van werken het technische bedrijfsleven en het onderwijs dichter bij elkaar brengt. We willen weten of een korte praktische scholing van leerkrachten, gekoppeld aan een enthousiaste kring van bedrijven, helpt om de samenwerking op gang te brengen. Daarnaast zijn we benieuwd of en op welke manier de samenwerking een vervolg kan krijgen, zowel tussen bedrijven en scholen als binnen de scholen, en war daarvoor nodig is. Uw deelname aan de pilot zorgt er dus niet alleen voor dat u een mooie stap kunt maken in w&t onderwijs, maar kan ook aanleiding zijn tot een groter vervolg! We hopen natuurlijk dat deze pilot een mooi voorbeeld kan zijn voor andere regio’s, bedrijven en scholen.

Praktische informatie

Voor wie: leerkrachten bovenbouw basisscholen regio Noord-Holland
Wanneer: 1e kwartaal 2019
Omvang: 1 dagdeel plus follow up
Kosten: Er worden geen kosten in rekening gebracht aan bedrijfsbezoek en training
Aanmelden: Bij Peter Claessen, projectleider EWT via p.claessen@iederkindeentalent.nl onder vermelding van naam en school.