Opwaartse trend techniekonderwijs zet zich door

Ook in het schooljaar 2015/16 kozen meer jongeren in het voortgezet en hoger onderwijs voor een bètatechnisch profiel en opleiding. De opwaartse trend ten aanzien van het techniekonderwijs van de afgelopen jaren zet zich dan ook door. Voor het eerst in zes jaar neemt ook in het mbo het aantal instromende leerlingen in de bètatechniek licht toe (van 2.917 in 2014/15 naar 3.512 in 2015/16). Dit blijkt uit de Monitor 2016, een jaarlijkse uitgave met facts & figures over bètatechniek, van het Techniekpact en Platform Bèta Techniek. Daarnaast blijkt uit de toename van het aantal vacatures dat het herstel op de arbeidsmarkt voor technische en ICT-beroepen zich doorzet. Met name mbo- en hbo-geschoolde technici vinden nu gemakkelijker een baan. Voor bepaalde technische beroepen en met name ICT’ers geldt dat er nog altijd sprake is van een mismatch in vraag en aanbod

Lees hier meer over de Monitor en ontdek o.a. dat 70% van de basisscholen in Nederland betrokken is bij regionale Wetenschap & Technologienetwerken. In deze netwerken zijn de schoolbesturen in de lead om W&T in het onderwijs te verduurzamen en (meer leraren) te professionaliseren.