Ouders willen meer aandacht voor nieuwsgierigheid op basisschool

Ouders vinden het belangrijk dat hun kinderen onderwijs krijgen waarmee 21-eeuwse vaardigheden worden ontwikkeld. Dat blijkt uit een peiling onder 1.000 ouders van basisschoolleerlingen uitgevoerd door bureau FamilyFactor in opdracht van het Platform Bèta Techniek. Het stimuleren van een nieuwsgierige- (87%), onderzoekende- (86%), probleemoplossende houding (89%) en kritisch denken (86%), worden door ouders als belangrijk tot zeer belangrijk gewaardeerd voor de toekomst van hun kinderen. De peiling is in het kader van de ambitie – ‘alle scholen hebben in 2020 wetenschap en technologie structureel in het onderwijsprogramma opgenomen’ – van het Techniekpact en de PO-raad uitgezet.

Meer aandacht voor wetenschap en technologie

De snel veranderende wereld en technologische ontwikkelingen vragen om specifieke vaardigheden van de nieuwe generatie. De zogenaamde 21-eeuwse vaardigheden. De vraag of kinderen op school goed voorbereid worden op deze toekomst houdt ook ouders bezig, ongeacht de achtergrond van de ouders (allochtoon of autochtoon, hoger of lager opgeleid).  Met wetenschap en technologie (w&t) op school worden deze vaardigheden ontwikkeld. Ruim 70% van de ouders geeft daarom aan dit graag meer terug te zien in het onderwijs.

Rol ouders bij beeldvorming

Optimaliseren van w&t onderwijs begint door kinderen en ouders een duidelijk beeld te geven van wat “wetenschap” en “technologie” is en wat je ermee kunt. Uit meerdere Britse en Amerikaanse onderzoeken is gebleken dat ouderbetrokkenheid bij het onderwijs bijdraagt aan de meest optimale ontwikkeling van het kind. Ouderbetrokkenheid in de vorm van ouderparticipatie op school en aandacht voor het onderwijs thuis. In de peiling geeft het merendeel van de ouders (73%) aan, bereid te zijn te vertellen over hun beroep in de klas.

Onderwijs 2032

De uitkomsten van de peiling sluiten aan bij het recente advies van Denktank#2032. In samenwerking met de PO-raad is een advies uitgebracht aan het Platform #onderwijs 2032, dat onderwijs in w&t geïntegreerd moet worden in het funderende onderwijs.

Klik hier als u het volledige artikel wilt lezen.

Bron: Platform Bèta Techniek