Over EWT

Geeft vorm en inhoud aan technologieonderwijs

Binnen het Expertisecentrum Wetenschap & Technologie Noord-Holland/Flevoland (EWT) bundelen schoolbesturen, universiteiten, Pabo’s, OBD’s, stichting Techno Challenge / Jet-Net Junior voor de Noordvleugel en het Science Center NEMO hun krachten. Het EWT verbindt de wetenschap met de schoolpraktijk, versterkt de onderzoekende houding van leraren en leerlingen en stimuleert en voedt onderzoekend en ontwerpend leren in de klas. Scholen kunnen bij het EWT terecht voor scholing en coaching van leerkrachten, inspirerend lesmateriaal, advies en (financiële) ondersteuning om W&T een plaats te geven in het curriculum.

Waarom W&T in de klas?

Onderwijs in Wetenschap & Technologie is in de eerste plaats belangrijk voor de kinderen zelf. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig: zij zijn gedreven om hun omgeving te onderzoeken en te ontdekken. Zo ontwikkelen zij hun talenten, creativiteit en kennis op het gebied van technologie. Daarnaast is er een maatschappelijk belang om in het onderwijs vroeg te beginnen met Wetenschap & Technologie. Technologie is één van de belangrijkste bouwstenen van de kenniseconomie. Door hieraan op school veel aandacht te besteden, leveren leerkrachten een bijdrage aan de 21st century skills en bereiden zij hun leerlingen voor op de samenleving van de 21e eeuw.

Wat houdt W&T in?

  • Waarom wordt het in de winter zo vroeg donker?
  • Hoe werkt stroom?
  • Waarom stort een klein bruggetje niet in als er een hele grote vrachtwagen overheen rijdt?

Wetenschap & Technologie is zoveel meer dan ingewikkelde formules of witte jassen in een laboratorium. W&T gaat over onze omgeving: over dieren, het milieu en het klimaat, over energie, voeding en materialen, over raceauto’s, raketten en magnetrons, over sterren en planeten, over bacteriën en bruggenbouw. Technologieonderwijs stimuleert kinderen te ontdekken, te experimenteren, te ontwerpen en zich te verwonderen. Onderzoekend en ontwerpend leren is het fundament van het onderwijs in Wetenschap & Technologie.