Hogeschool van Amsterdam

Wetenschap & Technologie (W&T) en Onderzoekend en Ontwerpend Leren (OOL) moeten in 2020 structureel deel uitmaken van het schoolleerplan. Hoe geeft u vorm aan het onderzoekend leren? Wat moeten/kunnen kinderen daarvan opsteken? Hoe begeleidt u dat als leraar? Door middel van onderzoek en ontwikkeling genereren wij antwoorden.

Ontwikkeling en lesmateriaal
Samen met NVON publiceerden we het boek: Onderzoeken en ontwerpen met 4- tot 14-jarigen: inspirerende praktijkvoorbeelden. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor complete lessenseries voor elk groepsniveau.

Onderzoek
In groep 7 doen wij onderzoek naar het stimuleren en volgen van de ontwikkeling van onderzoeks- en ontwerpvaardigheden van kinderen door ‘embedded assesment’. Deelname van scholen is welkom!

Ondersteuningsaanbod

Specialist W&Tool
In de post-HBO opleiding Specialist W&T/OOL onderwijs leert u vakdidactiek, leren en innovatie, en het begeleiding van collega’s.

Voor: Leraren met enige ervaring in W&T onderwijs
Duur: 18 bijeenkomsten van 3 uur mogelijk op locatie bij bestuur
Deze opleiding wordt CPION geregistreerd: u ontvangt een landelijk erkend certificaat.

Maatwerk
W&T vakdidactiek docenten bieden maatwerk op het gebied van W&T/OOL ontwikkeling in scholen. Zo werken wij via kleuterlabs aan een rijke leeromgeving voor het jonge kind, aan Onderzoekend en Ontwerpend Leren en aan school-brede implementatie van W&T onderwijs.

Voor: Schoolteam of scholenstichting
Duur: Intensiteit en focus: nader overeen te komen

Expertmeeting of inspiratiesessie
Voor: Schoolteam
Duur: 1 dagdeel

Basiscursus of teamscholing
Voor: Schoolteam
Duur: Een aantal sessies, nader af te spreken

Inspiratie theetjes rijke leeromgeving
Voor: Leraren groep 1 – 4, combinatie
van meerdere scholen
Duur: Serie van sessies van 1,5 uur elk

Contact

Lectoraat Didactiek van de Betavakken
Informatie: Bert Bredeweg
b.bredeweg@hva.nl
Website