ABC Onderwijsadviseurs

Het ABC, al 40 jaar dè onderwijsbegeleidingsdienst van Amsterdam, helpt scholen bij het implementeren van technologieonderwijs. De wereld verandert; nieuwe technologieën komen beschikbaar. Dat vraagt nieuwe vaardigheden van onze leerkrachten en onze leerlingen. 21ste eeuwse vaardigheden als samenwerking onderzoekend en oplossingsgericht werken spelen daarbij een belangrijke rol. Maar ook, communicatie, ICT-geletterdheid, sociale en/of culturele vaardigheden, kritisch denken en de vaardigheid om problemen op te lossen) en nieuwe opleidingen voor scholen.

Ondersteuningsaanbod

MaakOnderwijs – 3 D printing in de klas
MaakOnderwijs biedt een uitdagende manier om W&T binnen uw onderwijs vorm te geven. Het ABC heeft in samenwerking met 3 D Makers Magic en een aantal scholen uit de regio Amsterdam deze lessenserie ontwikkeld. Leerlingen in het PO en VO doorlopen zelf de verschillende fases van het maakproces: van vraag, naar ontwerp, naar het fabriceren tot het uiteindelijk reclamemaken voor je zelfontworpen product. Door het ontwerpen en ontdekken met een 3D printer te koppelen aan 21ste eeuwse vaardigheden, komen ook andere talenten van leerlingen op een waardevolle manier tot ontwikkeling.

Werken aan taalonderwijs met MaakOnderwijs – 3D printing als taaltrigger
Vinden uw leerlingen techniekonderwijs leuk? Leuker dan Taalonderwijs? En wilt u zelf graag aan techniekonderwijs werken, maar woekert u met tijd, omdat er ook heel veel aan woordenschat en begrijpend leesonderwijs gewerkt moet worden? Met het traject MaakOnderwijs en Taalonderwijs krijgt u praktische handvatten om taalonderwijs te koppelen aan betekenisvol technologieonderwijs in de vorm van 3 D Printing

W&T op school – Van beleid tot en met lespraktijk
Werkt uw school al met een methode Natuur en Techniek, maar is hier nog geen beleid op geformuleerd?
Wilt u weten hoe u door middel van uw technieklessen nieuwe vormen van leren kunt introduceren in uw school en klas zoals onderzoekend en ontwerpend leren, samenwerkend leren en probleemoplossend leren? Wilt u met de natuur-en techniekmethode op een meer hands-on manier aan de slag met de leerlingen? Leren door doen ? Stap in het traject ‘van beleid tot praktijk’ om te werken aan een praktisch werkbare oplossing.

Begrijpend kijken. Van kritisch leren kijken tot het zelf maken van non-fictiemedia
Kinderen groeien op in een beeldcultuur, maar kunnen ze die informatie ook ontleden en begrijpen? Hoe leert u leerlingen dat wat ze zien op tv of internet werkelijkheid of trucage is? Zou u uw leerlingen willen leren hoe ze de kracht van film en media op een creatieve en effectieve manier te gebruiken? Begrijpend kijken in het onderwijs geeft praktische handvatten voor leerkrachten om samen met leerlingen kritisch beeldinformatie te onderzoeken en te interpreteren. Leren door doen. Een samenwerkingsverband met de Frisse Blik.

Contact

ABC Onderwijsadviseurs
Baarsjesweg 224
1058 AA Amsterdam
020-7990010
www.hetabc.nl
Informatie: Annerose Groot
06-15129396
agroot@hetabc.nl