LEARN! Academy – Vrije Universiteit Amsterdam

De opleiders en onderwijsadviseurs van LEARN! Academy willen docenten in alle onderwijssoorten duurzaam faciliteren bij
de uitdagingen waar zij voor staan. Met opleidingen, begeleiding, onderwijsadviestrajecten en praktijkgericht onderwijsonderzoek draagt LEARN! Academy binnen en buiten de VU bij aan de ontwikkeling van het onderwijs en professionalisering van docenten. De leerwens, onderzoeks- of adviesvraag is daarbij het uitgangspunt, het aanbod is op maat. De trajecten die wij bieden zijn altijd evidence based en gericht op duurzaam leren of een duurzame gedragsverandering.

LEARN! Academy maakt deel uit van het VU Universitair Centrum voor Gedrag en Bewegen.

UCGB
VU Universitair Centrum voor Gedrag en Bewegen biedt opleidingen, cursussen, advies en begeleiding voor (aankomende) docenten en andere professionals die werkzaam zijn in onderwijs, zorg, sport of veiligheid. Bedrijven, organisaties en instellingen kunnen bij ons terecht voor (onderwijskundig) advies, praktijkgericht onderzoek en coaching en begeleiding van medewerkers, teams en afdelingen. HOVO | VU vanaf vijftig, met een omvangrijk onderwijsaanbod voor iedereen vanaf vijftig jaar, maakt ook deel uit van het UCGB.

Onze dienstverlening is ontwikkelingsgericht, evidence based en leidt tot duurzame gedragsverandering en verbetering van resultaten in de beroepspraktijk. Daarbij maken we gebruik van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek en de nieuwste inzichten in de disciplines Bewegingswetenschappen, Pedagogiek en Onderwijskunde. Onze docenten, opleiders, coaches en adviseurs staan dicht bij de beroepspraktijk. Zij zijn vaak zelf hieruit afkomstig of beschikken over expertise door praktijkgericht onderzoek. Meer informatie: Universitair Centrum voor Gedrag en Bewegen, LEARN! Academy.

Contact

Marjolein Dobber
m.dobber@vu.nl