Hogeschool iPabo

Hogeschool iPabo is een opleiding tot leraar primair onderwijs. De afdeling Post-HBO heeft een nascholingsaanbod van opleidingen voor zittende leraren en schoolleiders. Het aanbod W&T richt zich op de professionele ontwikkeling van leraren en leidinggevenden met het oog op de optimale ontwikkeling van kinderen binnen Wetenschap & Technologie.

Ondersteuningsaanbod

Inspiratiemiddag
De inspiratiemiddag is voorafgaand aan een W&T-project op uw school. Het team maakt kennis met good practices voor alle bouwen. Er is een materialenmarkt met methodes, lesbrieven, leskisten en (kinder)boeken. Doel is inspireren van het team, passend bij het thema.

Voor: Team basisschool
Duur: Eén middag van 2,5 uur op de eigen school
Basistraject W&T
Tijdens deze nascholing voor startende leraren op het gebied van W&T leert u onderzoeks- en technieklessen uitvoeren in de eigen groep. U maakt kennis met lesmateriaal en methodes. Het werken met de stappenplannen voor onderzoekend en ontwerpend leren als didactisch model is de rode draad.

Voor: Startende leraren op het gebied van W&T
Duur: 5 bijeenkomsten van 2,5 uur
Post hbo-opleiding specialist W&T
Deze Post-HBO opleiding is voor leraren met enige ervaring met W&T. U leert om te werken aan W&T op schoolniveau (o.a. beleidsplan, doorgaande leerlijnen) en uw collega’s te ondersteunen op het gebied van W&T.

Voor: Leraren met enige ervaring
Duur: 18 bijeenkomsten van 3 uur – mogelijk op locatie bij bestuur
Deze opleiding wordt CPION geregistreerd: u ontvangt een landelijk erkend certificaat.
Teamcoaching
Onze teamcoaching maken wij op maat, bijvoorbeeld over: visie op en aanpak van W&T, opzetten van W&T-projecten en thema’s, uitvoeren van onderzoeks- en technieklessen. Eventueel aanvullend: coaching van individuele leraren bij de voorbereiding en uitvoering van W&T-lessen.

Voor: Scholen die starten met W&T óf scholen die W&T willen verduurzamen
Duur: Tussen de 3 en 6 (team) bijeenkomsten – op de eigen school 6 (team)bijeenkomsten – op de eigen school

Contact

Jan Tooropstraat 136, 1061 AD Amsterdam
Gabriel Metsulaan, 1816 EP Alkmaar
020 – 613 70 79
www.ipabo.nl
Informatie: Els Olthof – e.olthof@ipabo.nl