Inholland

Hogeschool Inholland Pabo leidt op tot leraar primair onderwijs. Op het gebied van W&T biedt de afdeling Post-HBO diverse nascholingsmogelijkheden voor leraren.

Ondersteuningsaanbod

Expertmeeting
Bijeenkomsten die inspireren en verdieping geven in aanwezige kennis.
• Vragen stellen bij onderzoekend leren
• Creatief denken en ontwerpend leren
• ‘Exploded view’ maken
• De omgeving in beeld – samenwerking met bedrijven

Voor: Leraren die inspiratie op willen
doen voor in de klas
Duur: 1 dagdeel
Basiscursussen
Blik op techniek
Hoe techniek in te bedden in uw lesprogramma zodat het naast doel ook een middel is om cognitieve vaardigheden te stimuleren? Hoe koppel je techniek aan andere vakken? Welke handvatten ondersteunen het toepassen van techniekonderwijs in de eigen klas?

Techniek voor juffen
Techniek is overal en toegankelijker dan u wellicht denkt. Voor jonge kinderen is techniek het domein waar nieuwsgierigheid, het doen van ontdekkingen, ontwerpen en onderzoek uitgebreid aan de orde komen. U ervaart hoe voor de hand liggend techniek eigenlijk is.

Op onderzoek uit
Kinderen komen op de meest onverwachte momenten met de interessantste vragen. Vanuit deze vragen leert u een efficiënt en handelingsgericht activiteitenaanbod te ontwerpen. De cursus biedt u handvatten om de onderzoekende houding bij uw leerlingen verder te ontwikkelen.

Voor: Leraren met een meer gerichte didactische leervraag
Duur: 5 maanden, 5 bijeenkomsten van 2,5 uur
Prijs: € 500,00
De studiebelasting is maximaal 40 uur
Onderwijskundig coördinator Wetenschap & Techniek
U vindt ook dat W&T een vaste plaats in het basisonderwijs verdient. Daarbij heeft u behoefte aan vakinhoudelijke scholing op het vlak van W&T en wilt u uw netwerk met bedrijven en instanties in uw omgeving uitbreiden. CPION gecertificeerd.

Voor: Leraren die dit voor zichzelf als taak zien binnen hun school
Type: Opleiding
Prijs: € 2.100,00 (exclusief excursie ca. € 100,00)
Duur: 18 bijeenkomsten in 10 maanden van 2,5 uur
De studiebelasting is ongeveer 150 uur

Contact

Bergerweg 200, 1817 MN Alkmaar
072 – 518 35 86 www.inholland.nl
Informatie: Ingeborg Jansen
ingeborg.jansen@inholland.nl
06 – 152 79 840