Jet-Net Junior voor de Noordvleugel

Jonge kinderen zijn nieuwsgierig. Dit biedt hen ongekende kansen om de wereld om hen heen te leren begrijpen. Het stellen van vragen, logisch redeneren, ontwerpen, bouwen, sleutelen en onderzoeken: jonge kinderen doen het allemaal.

Talenten van kinderen op het gebied van wetenschap & technologie kunnen bij uitstek worden ontwikkeld door in te spelen op de van nature aanwezige nieuwsgierigheid en creativiteit. Jet-Net Junior doet dit.

Jet-Net Junior laat basisschoolleerlingen, leerkrachten en studenten van verschillende Pabo’s kennis maken met wetenschap & technologie.

Wij stimuleren de ontwikkeling van uitdagend onderwijs, waarbij bedrijven zorgen voor een contextrijke leeromgeving. Jet-Net Junior verbindt het onderwijs en bedrijfsleven en deelt best practices. Zo is het Doe-programma Techniekpact Noord Holland ontstaan; een praktische set werkbladen, lesbrieven, leskisten en schoolcompetities. Iedereen kan zo eenvoudig aan de slag gaan met wetenschap en technologie in de klas.

Jet-Net Junior richt zich met lesmateriaal en activiteiten niet alleen op leerlingen, maar juist ook op leerkrachten en pabo-studenten. Dankzij de samenwerking met pabo’s en scholen kunnen leerkrachten en studenten de benodigde vaardigheden ontwikkelen die nodig zijn om in de toekomst in hun klas aan de slag te gaan met wetenschap & technologie.