OBD Noordwest

OBD Noordwest ziet onderwijs als een belangrijke motor voor talentontwikkeling bij alle kinderen. Vanuit W&T begeleiden wij scholen bij het implementeren van onderzoekend en ontwerpend leren en bieden wij trajecten op maat, cursussen en inspirerende workshops. Wij denken mee met de leraar over inhoud, de organisatie en zijn of haar rol. In een krachtige leeromgeving met een professionele leraar leren kinderen optimaal.

Ondersteuningsaanbod

Onderzoekend en ontwerpend leren vanuit wereldoriëntatie
Leraren leren vormgeven aan onderzoekend en/of ontwerpend leren aansluitend bij de inhouden van Natuur, Techniek, Aardrijkskunde en Geschiedenis. Vanuit nieuwsgierigheid wordt gewerkt aan een onderzoekende houding van kinderen. Zij leren onderzoeksvragen te stellen en diverse soorten onderzoek op te zetten en uit te voeren.

Voor: groep 5-8
Duur: in overleg

Onderzoekend en ontwerpend leren vanuit spel
Kinderen in groep 1-4 leren de wereld kennen via spel. Leraren leren mogelijkheden zien en benutten om de onderzoekende houding van kinderen te vergroten binnen de spelactiviteiten. Zo worden bijvoorbeeld oplossingen bedacht voor interessante problemen in de bouwhoek en worden onderzoeken opgezet in spelhoeken zoals de huishoek of de winkel. Hierin is de echte wereld voor kinderen herken- en ontdekbaar.

Voor: groep 1-4
Duur: in overleg

Vanuit onderzoeksvragen aan de slag met het schoolthema
Werken met een schoolthema biedt kans om in alle groepen te werken aan interessante onderzoeksvragen. De doorgaande lijn in vaardigheden wordt zichtbaar en de school bruist doordat kinderen actief, betrokken en doelgericht werken aan hun eigen onderzoek.

Voor: groep 1-8
Duur: in overleg

Techniek en feesten
Jaarlijks zijn er terugkerende feesten en thema’s op school. Dat kunnen de seizoenen zijn, maar ook de november- en decemberfeesten. Deze laatste met name zijn een prachtige bron om onderzoeksvragen uit te putten. Vanuit verwondering en nieuwsgierigheid worden onderzoeksvragen gesteld en uitgewerkt die gekoppeld zijn aan actuele gebeurtenissen.

Voor: groep 1-8
Duur: 2 uur

Meer informatie en ons totale aanbod vindt u op www.OBDNoordwest.nl

Contact

Postbus 80, 1620 AB Hoorn
0229 – 25 93 80
www.OBDNoordwest.nl
Informatie: Susanne Hoogland
shoogland@obdnoordwest.nl