Universiteit van Amsterdam

De onderzoekgroep van TalentenKracht onder leiding van prof. Maartje Raijmakers bij ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit van Amsterdam doet onderzoek naar de psychologische processen die een belangrijke rol spelen bij het onderzoekend leren. Door beter inzicht te krijgen in de leerprocessen proberen we nieuwe ideeën te genereren voor het onderwijs in science leren. Maartje Raijmakers is als bijzonder hoogleraar cognitieve ontwikkeling verbonden aan Science Center NEMO.

Participatie in onderzoek
Wij doen zeer regelmatig wetenschappelijk onderzoek bij kinderen op de basisschool en zijn altijd op zoek naar scholen die daarin willen participeren. Voor verschillende onderwerpen lopen momenteel grotere onderzoeksprojecten. Bij participatie kunnen we een lezing of korte workshop geven voor kinderen/leraren/ouders.

Onderzoekend leren
Onderzoekend leren wordt veelal vormgegeven als een stappenproces. Vanuit psychologisch oogpunt lijkt het heel belangrijk om het kind als uitgangspunt te nemen in plaats van de verschillende stappen van de empirische cyclus. Verbetert dat het experimenteren, de onderzoekende houding en het leerproces?

Mentale modellen
Ook als kinderen nog maar net op de basisschool zitten hebben ze al vele jaren observaties gedaan van biologische en natuurkundige verschijnselen. Later krijgen ze over onderwerpen als groei en de zwaartekracht ook onderwijs op school en via andere kanalen. Hoe ziet de resulterende kennis eruit, komen intuïties van kinderen overeen met wat ze kunnen vertellen? Waar komen de enorme individuele verschillen vandaan? Hoe kunnen we het denken van kinderen hierin stimuleren?

Feedback leren
Leren door hypothesen te toetsen en uit te proberen kunnen kinderen al op 3-jarige leeftijd. Maar tot en met de pubertijd verandert er nog veel in dit essentiële leervermogen. Welke basisfuncties liggen hieraan ten grondslag? Hoe gaan we om met onbetrouwbare feedback? Leren we hetzelfde van observeren als van zelf te experimenteren?

Logisch redeneren
In de rekentuin (rekentuin.nl), een web-based platform voor het adaptief trainen van schoolse vaardigheden, hebben we ook domeinen waarmee kinderen adaptief hun logisch redeneren kunnen trainen. Hoe worden kinderen steeds beter op zulke domeinen? Wat zien de denkprocessen van kinderen (en volwassenen) eruit? Hoe kunnen we onderwijs rondom zo’n onderwerp zo inrichten dat de leraar zich samen met de kinderen hierin bekwaamt?

Contact

Science Park 904, 1098 XH Amsterdam
020 – 525 86 26
www.uva.nl
Informatie: Maartje Raijmakers
m.e.j.raijmakers@uva.nl