Pilot – Krabbie Krab op school

Vanaf vandaag kunt u zich inschrijven voor de pilot van Krabbie Krab op School. Deze leerlijn zal het begrijpend lezen sterk verbeteren. Door een groot scala aan auditieve elementen plus de prettig ogende visuele vormgeving wordt het programma voor een veelvoud van kinderen toegankelijk. Daarnaast wordt er in deze leerlijn speciaal rekening gehouden met leerlingen die moeite hebben met leren en lezen, hoogbegaafdheid en dyslexie. Ieder kind leert op zijn eigen niveau.

Vormgeving

De leerlingen krijgen thematisch lesmateriaal aangeboden. Dat bestaat uit de volgende vakken: wereldoriëntatie, natuur & techniek, filosofie, geschiedenis, biologie, aardrijkskunde, dichten, boeken en kunst. Dit vatten we samen onder vijf categorieën: Aarde, Lucht, Water, Vuur en Mens. Al het lesmateriaal is uniek!

Gedurende de eerste drie weken krijgen de leerlingen ca. 45 minuten les per dag via digitale apparatuur. Hierbij leren zij onder andere 10 tot 20 nieuwe woorden per dag. In de vierde week – de presentatieweek – zullen de leerlingen een zelf uitgedachte presentatie moeten geven. Ook hiervoor reiken we creatief lesmateriaal aan. Indien gewenst kan de leerkracht eigen vakinhoudelijk lesmateriaal toevoegen.

Verder wordt er een rapportagesysteem geboden dat persoonsgericht is. Competenties, studieplannen en verwachtingen worden hierin weergegeven. Per jaar worden er voor tien maanden lesmateriaal verstrekt, een compleet schooljaar dus. Augustus 2019 zal er worden gestart met groep 4 en 5.

Wifi & Tablets

De Stichting Tabletonderwijs Krabbie Krab op School biedt u de mogelijkheid om tablets, koptelefoons, hoezen en oplaadstations te bestellen. Voor de pilotscholen zijn hier geen kosten aan verbonden. De Stichting heeft geen winstoogmerk.

Aanmelden pilot of meer informatie? 

Wilt u zich aanmelden voor de pilot, welke eind maart start, of heeft u vragen? Neemt u dan contact op met Esther van Duin via info@krabbiekrab.nl of www.krabbiekrab.nl. Telefonisch is Esther bereikbaar op 06-51708929.