Platform Bèta Techniek en PO-raad overhandigen advies aan Platform Onderwijs 2032

Op uitnodiging van de PO-Raad en het Platform Bèta Techniek heeft de Verkenningscommissie wetenschap en technologie in het PO, aangevuld met leden van het VO, zich gebogen over de vraag die is opgeworpen door het platform onsonderwijs#2032: Hoe kunnen we kinderen die nu naar school gaan, zo goed mogelijk voorbereiden op de samenleving en de arbeidsmarkt van 2032?

Naar aanleiding van een diner pensant heeft de commissie een bondig advies geformuleerd voor het Platform 2032 onder leiding van Paul Schnabel. Deze ‘sixpager’ is tijdens de Techniekpact conferentie op 15 juni jl. door Rinda den Besten (voorzitter PO-Raad) uitgereikt aan Alida Oppers (DG OCW). De reacties op het advies zijn zeer positief. Maar daarmee zijn we er nog niet. Nu is het belangrijk dat het advies verder reikt en in het land wordt verspreid, onder andere bij scholen, zodat ook zij daarvan kennis kunnen nemen en daarmee hun voordeel kunnen doen.

Bekijk het advies van de Denktank#2032

Bron: www.kiezenvoortechnologie.nl