Platform Talent voor Technologie

Het afgelopen jaar hebben de raden van toezicht van Platform Bèta Techniek, TecWijzer (Jet-Net & TechNet) en het bestuur van TechniekTalent.nu besloten hun krachten te bundelen en te fuseren tot één organisatie. Om een versnippering tegen te gaan en meer impact, kwaliteit en een hoger bereik bij scholen en bedrijven te realiseren was deze fusie noodzakelijk.

De komende maanden zal er vorm worden gegeven aan de programmering van het Platform Talent voor Technologie, zodat er voor het schooljaar 2019 – 2020 een vernieuwde programmering kan worden geboden.

Wilt u meer weten over het Platform Talent voor Technologie, dan kunt u vanaf 1 mei terecht op de nieuwe website: www.ptvt.nl. Tot die tijd kunt u terecht op de afzonderlijke bestaande websites van het Platform Bèta Techniek, TecWijzer en TechniekTalent.nu.