Post-hbo opleiding Onderwijskundig coördinator Wetenschap en Technologie – Start op woensdag 11 oktober a.s. in Alkmaar, schrijf nu nog in!

U heeft veel belangstelling voor techniekonderwijs en u ziet Wetenschap en Technologie als leuk, uitdagend en leerzaam voor de kinderen op uw school. U vindt ook dat W&T een vaste plaats in het basisonderwijs verdienen, omdat techniek bij uitstek een middel is om een eigentijdse, aantrekkelijke en motiverende leeromgeving voor kinderen te ontwikkelen. Daarbij heeft u behoefte aan vakinhoudelijke scholing op het vlak van W&T.

Voor wie

De post-hbo opleiding tot onderwijskundig coördinator W&T is bedoeld voor leerkrachten uit het primair onderwijs die gecertificeerd wetenschap en technologiecoördinator willen worden. De opleiding is erop gericht om de vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn voor het uitvoeren van de functie van onderwijskundig coördinator. Daarbij gaat het om didactische kennis en vaardigheden van onderzoekend en ontwerpend leren, maar ook om het motiveren en inspireren van collega’s. 

Wat leert u tijdens de post-hbo opleiding Onderwijskundig coördinator wetenschap en technologie?

  • u kunt de didactiek van onderzoekend en ontwerpend leren toepassen in alle leeftijdsgroepen en alle vakgebieden
  • u kunt de omgeving van de school betrekken in het onderwijs 
  • u hebt toegang tot bronnen om u verder te verdiepen en kent het aanbod van techniekwedstrijden, excursies, gastlessen en ondersteuning bij wetenschap en technologieonderwijs
  • u bent in staat om collega’s te coachen, enthousiasmeren en inspireren in de praktijk van wetenschap en technologieonderwijs
  • u bent in staat veranderingsprocessen in te zetten en vernieuwingen door te voeren en te bewaken

Resultaat

Na het succesvol afronden van de registeropleiding Onderwijskundig coördinator wetenschap en technologie, ontvangt u een officieel erkend CPION-diploma en wordt u opgenomen in het Abituriënten-Register van de Stichting Post HBO Nederland (SPHBO). De opleiding is gevalideerd door Registerleraar.nl voor 200 registeruren.

Data

Alkmaar, woensdag 11 oktober 2017. U volgt in totaal zestien bijeenkomsten, waarvan twee excursies. Tijdens de bijeenkomsten wordt er ook aandacht gegeven aan cases uit uw dagelijkse praktijk.

Meer informatie

Bekijkt u hier uitgebreide informatie over de opleiding en klikt u hier om u direct aan te melden.