Professionalisering

Vanuit het EWT brengen wij vraag en aanbod op het gebied van Wetenschap & Techniek onderwijs bij elkaar. Ons expertise-aanbod is breed: van ontwikkeling van het W&T curriculum tot het vergroten van onderzoeksvaardigheden bij leerkrachten en directeuren. Hierin hanteren wij een schoolgerichte benadering: samen met u kijken wij aan welke ondersteuning de school behoefte heeft. Onze coach of netwerkbegeleider zorgt vervolgens voor een passend aanbod. Naast dit aanbod op maat kunnen scholen ook kiezen uit een meer gestructureerd cursusaanbod. Ons uitgangspunt is het bevorderen van kennis en een onderzoekende houding bij leerkracht én leerling.

Waar gaat W&T onderwijs in de basisschool over?

Kennis der natuur is al onderdeel van het basisschool curriculum sinds 1857. Het is niet nieuw. De aandacht voor techniek is wel nieuw, namelijk sinds de kerndoelen van 1998. Wetenschap en techniek gaat over:

 • Kennis van verschijnselen in onze dagelijkse omgeving m.b.t. natuur, aarde, sterren, techniek en gezondheid.
 • Natuurbeleving en zorg voor natuur.
 • Ontwikkelen van nieuwsgierige en kritische houding.
 • Leren onderzoeken (wetenschap), leren ontwerpen (techniek), maken (techniek).
 • Leren redeneren:
  o Logisch nadenken, probleemoplossen en ruimtelijk inzicht.
  o Leren redeneren met begrippen en met bewijsmateriaal

Waarom W&T onderwijs in de basisschool?

 • Vanuit het kind:
  o W&T activiteiten zijn heel motiverend voor kinderen, passen bij hun nieuwsgierigheid naar de wereld om hun heen en vormen een uitdagende context voor gebruik van taal en rekenen/wiskunde;
  o aandacht voor onderzoeks- en ontwerpvaardigheden is heel belangrijk voor een brede talentontwikkeling van kinderen.
 • Vanuit de maatschappij:
  o kinderen voorbereiden op een maatschappij waarin Wetenschap & Technologie zijn dominant zijn (kritische burgers);
  o Vanuit de maatschappij: onze kenniseconomie heeft een toenemende behoefte aan bèta’s en technici (arbeidsmarkt).