Promotie Event Techniek Hoorn laat zien hoe spannend techniek is

Wethouders Dhr. S. Bashara en Mw. N. Douw openen 6 oktober Promotie Event Techniek Hoorn. Op die dag wordt de sporthal van de Copernicus weer omgetoverd tot techniek en wetenschap Walhalla. Ruim 1.100 leerlingen van groep 7 en 130 leerkrachten uit Hoorn beleven tijdens allerlei workshops en demonstraties hoe leuk, spannend, creatief en stoer techniek en wetenschap zijn. Een deelnemersaantal om trots op te zijn en waarmee ruim 95% van de doelgroep wordt bereikt!

Doe-programma

Basisonderwijs, voortgezet onderwijs, bedrijven, beroepsonderwijs, EWT (Expertisecentrum Wetenschap en Techniek) en de gemeente Hoorn geven met het Promotie Event Techniek en Wetenschap Hoorn vorm aan de uitvoering van het Doe-programma Techniekpact Noord-Holland. Daarin is afgesproken dat overheid, bedrijfsleven en onderwijs samenwerken om techniek en wetenschap beter onder de aandacht te brengen van de toekomstige generaties. Tevens wil de organisatie leerkrachten en ouders/verzorgers inspireren en enthousiasmeren, ondersteunen en voorlichting geven. Bijvoorbeeld over technisch onderwijs, perspectief over werken in de techniek, lesideeën en de mogelijkheden die samenwerking tussen bedrijven en scholen kan bieden.

Voor leerlingen

Voor leerlingen is de PET een doe-event zonder verplichte onderdelen. Op de locatie gaan de kinderen praktisch aan de gang met techniek. Zo maken ze kennis met de leuke kanten van wetenschap en techniek en wordt hopelijk de interesse gewekt om te kiezen voor een vervolgstudie in de wetenschap en techniek. Dat is belangrijk voor een regio met veel technisch georiënteerde bedrijvigheid en voor Nederland als kenniseconomie.

Voor leerkrachten

Voor leerkrachten is de PET een “tool” om te gebruiken bij de lessen op school. Er zijn na afloop voldoende aanknopingspunten aanwezig waarmee techniek op school is te koppelen aan de vakken aardrijkskunde, rekenen, tekenen, geschiedenis of taal.