Regionale Bètatechniek Netwerken

Om meer jongeren voor de techniek te interesseren en de keuze voor een technische (beroeps)opleiding
aantrekkelijker te maken, heeft PBT de bètatechniek-netwerken opgezet. De netwerken werken
hard aan het structureel inbedden van technologie in de gehele onderwijskolom. Ieder netwerk
heeft zijn eigen specifieke vraagstukken en bijpassende oplossingen. PBT helpt als strategische partner bij het opstarten, op snelheid komen en tot slot zelfstandig laten voortbestaan van de netwerken.

Expertisecentrum Wetenschap & Technologie Noord-Holland/ Flevoland (EWT)

EWT is één van de acht W&T-netwerken. Deze W&T-netwerken richten zich op het activeren en stimuleren van alle basisscholen om W&T en O&O onderwijs aan te bieden. Het regionale netwerk heeft een loketfunctie en kan scholen helpen bij de vraagformulering en invulling van W&T onderwijs. Elke regio heeft zijn eigen dynamiek en eigen behoeftes en elk netwerk ontwikkelt zijn eigen, regiospecifieke stimuleringsprogramma. Vaak in samenwerking met pabo’s, universiteiten, wetenschapsknooppunten, technieklokalen, het bedrijfsleven en andere kennisinstellingen.