Relatie tussen Wetenschap en techniek en opbrengstgericht werken heel divers op basisscholen

De veronderstelde relatie tussen Wetenschap en techniek en opbrengstgericht werken is niet eenduidig, zo blijkt uit schoolportretten van basisscholen die bezig zijn met projecten Wetenschap en techniek. Wel is op scholen sprake van onderzoekend leren en het ontwikkelen van een onderzoekende houding, zowel bij leerlingen als bij leerkrachten.
Van zes basisscholen die in Noord-Holland en Flevoland van start zijn gegaan met projecten op het gebied van Wetenschap en techniek (Wamp;T) – ‘vindplaatsscholen’ genoemd –,  zijn in opdracht van de projectleider Ruimte voor Talent Noord-Holland Flevoland schoolportretten gemaakt aan de hand van interviews met verschillende betrokkenen. Van deze vindplaatsscholen wordt een bijdrage verwacht aan het ontwikkelen van een aanpak voor opbrengstgericht werken. De scholen hebben elk hun eigen aanpak en invalshoek hierbij, zo blijkt uit een publicatie van het Kohnstamm Instituut.

Soms heeft de manier van werken bij Wamp;T het opbrengstgericht werken bevorderd, soms is het eerder andersom en hebben analyses ertoe geleid om Wamp;T in te voeren. In andere gevallen is vooral het onderwijskundig concept van de school leidend geweest bij de keuze voor Wamp;T en is opbrengstgericht werken hierbij niet echt een issue.

Er is op de meeste scholen nog geen duidelijke koppeling tussen opbrengstgericht werken en Wamp;T in de zin van het benutten van leerlingresultaten ter verhoging van de leerprestaties bij Wamp;T. Onderzoekend leren en het ontwikkelen van een onderzoekende houding gebeurt wel op scholen, bij leerkrachten en bij leerlingen.
Alle zes scholen verzamelen en gebruiken gegevens zoals toetsresultaten en gegevens uit vragenlijsten voor ouders, leerlingen en leerkrachten, zij het op verschillende wijze en in verschillende mate. Opbrengstgericht werken wordt door de meeste scholen breed opgevat. Men denkt niet alleen aan het gebruik van data en het benutten van data voor de onderwijsontwikkeling en het verhogen van de leerlingresultaten, maar associeert opbrengstgericht werken ook met het aanleren van een onderzoekende houding en met kritisch leren denken. De scholen zijn al goed op weg richting onderzoekende school en opbrengstgericht werken.strong/strong

strongMeer informatie/strong
Yolande Emmelot, Maartje van Dalen en Meta Krüger (2011).
emWetenschap en techniek en opbrengstgericht werken. Zes basisschoolportretten./em
Rapport 870, ISBN 90-6813-932-7. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.
a href=”http://www.kohnstamminstituut.uva.nl/rapporten/pdf/ki870.pdf” target=”_blank” rel=”nofollow”download/a – a href=”mailto:secr@kohnstamm.uva.nl?subject=bestelling%20rapport%20870%20Kohnstamm%20Instituut” rel=”nofollow”bestelstrong rel=”nofollow”/strong rel=”nofollow”/a

strongContactpersoon/strong
Yolande Emmelot, a href=”mailto:YEmmelot@kohnstamm.uva.nl” rel=”nofollow”YEmmelot@kohnstamm.uva.nl/astrong/strong

strongSamenwerkingspartner/strong
Dr. M.L. Krüger, a href=”mailto:M.L.Kruger@uva.nl” rel=”nofollow”M.L.Kruger@uva.nl/a.
Afdeling POWL van de UvA en Lector Leiderschap in het Onderwijs bij de Academie voor Schoolmanagement Penta Nova.

Soms heeft de manier van werken bij Wamp;T het opbrengstgericht werken bevorderd, soms is het eerder andersom en hebben analyses ertoe geleid om Wamp;T in te voeren. In andere gevallen is vooral het onderwijskundig concept van de school leidend geweest bij de keuze voor Wamp;T en is opbrengstgericht werken hierbij niet echt een issue.

nbsp;