Release van de Techniekpact Monitor 2019

In mei 2013 werd het Nationaal Techniekpact gesloten. We zijn nu zes jaar verder. Wat is er tot nu toe bereikt? Welke trends zijn zichtbaar en waar liggen nog uitdagingen? De monitor Techniekpact, een coproductie van het Techniekpact, Platform Talent voor Technologie en de Rijksoverheid, geeft u hierin inzicht.

Tijdens de Jaarconferentie is ook de jaarlijkse update van de Monitor gepresenteerd: een update van de cijfers over (bèta)techniek. In het kort zien we onderstaande trends. Ontdek meer en bekijk ook de infographic op Techniekpactmonitor.

  • In het onderwijs is het aandeel leerlingen en studenten dat kiest voor een bètatechnisch vakkenpakket of een bètatechnische studie gestabiliseerd. Het aandeel bètatechnische wo bachelor en masterdiploma’s is afgelopen jaar (jaren) wel toegenomen.
  • Vacatures voor bètatechnische docenten zijn vaak moeilijk vervulbaar. Het aantal gegeven bètatechnische lesuren is laatste jaren gestegen.
  • De omvang van de technische arbeidsmarkt is 1,53 miljoen personen, dit is 20% van de werkende beroepsbevolking. Van de werkende mannen heeft 32% een technische baan; van de werkende vrouwen 6%. Het aandeel vrouwen in een technisch beroep is wel licht aan het toenemen.
  • Tussen 2013 en 2018 is het aantal vrouwen in een technisch beroep met 24% gestegen.
  • De vraag op de arbeidsmarkt naar techniek en ict is laatste jaren flink toegenomen. Het aantal technische en ict vacatures is gegroeid. De omvang van de technische beroepsbevolking is eveneens toegenomen. Met name het aantal ict’ers is sinds 2013 gegroeid, met 81.000 personen.
  • De werkloosheid onder technisch opgeleiden is laag: 3,1% t.o.v. landelijk 4,8% over 2018.

« Terug naar overzicht