Richtinggevend leerplankader bij het leergebied Oriëntatie op jezelf en de wereld

Het richtinggevende leerplankader van het SLO voor W&T is een eerste stap op weg naar leerlijnen voor W&T in het (speciaal)basisonderwijs. Het is een gezaghebbende en inspirerende beschrijving die richting geeft aan de ontwikkeling van de leerlijnen voor het onderwijs in W&T bij de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Ook dient het leerplankader als uitgangspunt voor de opleiding tot leraar basisonderwijs bij de uitwerking van de kennisbases voor genoemde vakken. Methodeontwikkelaars en organisaties en bedrijven met een aanbod voor leerlingen basisonderwijs, kunnen dit leerplankader en later de leerlijnen gebruiken als richtinggevend document bij de ontwikkeling van hun aanbod. Download het document.