Richtinggevend leerplankader W&T voor het basis- en speciaal onderwijs

In 2013 bracht de Verkenningscommissie Wetenschap & Technologie PO aan het Ministerie van OCW het advies uit om de aandacht voor W&T in het primair onderwijs structureel te vergroten.

Naar aanleiding van dit advies hebben Marja van Graft, Martin Klein Tank en Theo Beker van het SLO (Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling) een richtinggevend leerplankader W&T ontwikkeld voor het basis- en speciaal onderwijs.

Dit leerplankader beschrijft de componenten waar bij W&T-onderwijs in samenhang aandacht aan wordt besteed. Het betreft de componenten houding, vaardigheden en kennis.

We hopen dat dit leerplankader u als lezer stimuleert om inspirerend onderwijs mogelijk te maken voor de grote diversiteit aan leerlingen in het basis- en speciaal onderwijs.

U vindt het leerplankader hier.