De rijke context van W&T

In het kader van het innovatieprogramma van Kiezen voor Technologie is de afgelopen maanden hard gewerkt een de publicatieserie De rijke context van wetenschap en technologie. De reeks bestaat uit drie boekjes Taal in de context van W&T en Onderzoeken in de rekenles die als doel hebben om tot vak-integratie te komen en tijd en ruimte te creëren in het curriculum voor W&T. Het derde boekje, Lesson Study bij W&T, is een handreiking aan leerkrachten en biedt een stappenplan om in leerteams gezamenlijk w&t lessen te  ontwikkelen. Door de praktische insteek van de publicaties kan het direct worden toegepast in de klas.

De reeks geeft gehoor aan de vraag van een aantal leerkrachten uit de klankbordgroep van Kiezen voor Technologie. Zij gaven aan dat zij veel horen over vakintegratie, maar het moeilijk vinden om dit daadwerkelijk te realiseren.

De publicaties zijn tot stand gekomen met samenwerking van TechYourFuture, Expertisecentrum Nederlands, het Freudenthal instituut en onderzoekers van negen verschillende universiteiten en hogescholen.