Rijnlands Denken: Hoe organiseer je het onderwijs in een veranderende wereld?

Rijnlands denken is gebaseerd op de pijlers: Verbinden, Vertrouwen, Vakmanschap en Inspiratie en brengt mooie inzichten en principes samen.

Jan Tolhuijs (onderwijsspecialist DeLimes) legt uit: Hoe kunnen we het onderwijs zo organiseren dat kinderen daarvan kunnen profiteren? De wereld om ons heen verandert, dus het onderwijs moet mee gaan met deze veranderingen.

Vrije ruimte

Het woord School is afgeleid van het Griekse begrip ‘ vrije tijd’, of:  ‘tijd, niet bezet door de agenda van een ander’. Het onderwijs, zoals nu ingericht, lijkt wel erg ver weg van deze in oorsprong zo diepe gedachte.  Vraag een leerkracht  (of: het kind) naar zijn ‘vrije ruimte’,  hij/zij zal dit opvatten als een provocatie of een vraag waaruit wel erg weinig kennis blijkt van hoe het hedendaagse is ingericht en vormgegeven. Het hoe, wat, wanneer en met wie ligt grotendeels vast.

Waar zijn we het pad verloren?

Onderwijs heeft sinds jaar en dag in het teken gestaan van kwalificatie en socialisatie. Er stond iets klaar (aanvankelijk kennis en vaardigheden, later ook ‘attitude’) en dat moest overgedragen worden. Cultuuroverdracht.

Niemand kan bij benadering voorspellen wat nu nodig is in een samenleving van over 20-30 jaar.  Het kind dat nu onderwijs geniet zal een omgeving treffen, die verandering als enige constante kent. Werk vinden in beroepen die nu nog niet bestaan. Het kind zal derhalve moeten leren vooral regie over het eigen leren en ontwikkeling te nemen. Voor het onderwijs ligt de uitdaging hier op in te spelen. Nog steeds wordt gestuurd en kwaliteit gedefinieerd in output en kennis.

In dit inspirerende filmpje krijgt u een indruk hoe de Pater Jan Smit School uit Heerhugowaard het Rijnlands denken vormgeeft in het onderwijs.

Bron: www.delimes.nl/jan-tolhuijs