Ron Oostdam benoemd tot hoogleraar Onderwijsleerprocessen

Per 1 november is Ron Oostdam benoemd als hoogleraar op de bijzondere leerstoel Onderwijsleerprocessen bij de UvA, afdeling Pedagogiek, Onderwijswetenschappen en Lerarenopleidingen van de faculteit Maatschappij en Gedragswetenschappen. Ron treedt toe tot het Research Institute of Child Development and Education. Daarnaast is Ron Oostdam lector Maatwerk in Leren en onderzoeksdirecteur van het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding.

De leerstoel draagt bij aan onderwijs en onderzoek naar de rol van de leraar in relatie tot het omgaan met verschillen tussen leerlingen. Het goed kunnen afstemmen van de onderwijsleersituatie op de individuele leerbehoeften en ontwikkelkansen van leerlingen vraagt van leerkrachten een andere manier van kijken naar leerlingen, de bereidheid het onderwijs af te stemmen op de onderlinge verschillen, en een kritische reflectie op zichzelf als onderwijsgevende. Juist bij het lesgeven binnen een grootstedelijke context, zoals Amsterdam, is dit een belangrijke voorwaarde voor het kunnen realiseren van kwalitatief goed en effectief onderwijs waarin de leerling tot zijn recht komt en zich op zijn plaats voelt.

De instelling van de leerstoel past in de visie van de HvA en UvA om de samenwerking op het gebied van onderwijs en onderzoek uit te bouwen. Door deze samenwerking worden vraagstellingen vanuit de praktijk ingebracht  in het onderzoek van de UvA en de uitkomsten van dit onderzoek worden via de HvA (onderwijs w.o. werkplekleren en onderzoek) overgedragen naar de beroepspraktijk in en om Amsterdam.
h3/h3