Schoolbesturen slaan handen ineen

Acht schoolbesturen slaan de handen ineen en maken hun samenwerking officieel met het ondertekenen van een overeenkomst. Vanaf vandaag werken de besturen samen in de regiegroep van Wetenschap amp; Techniek regio Noord-Holland/ Flevoland. De regiegroep zet zich in om het Wetenschapamp;Techniek (Wamp;T) onderwijs in de regio’s Noord-Holland en Flevoland te versterken. Voorzitter José Vosbergen: “Dit is een bijzondere stap. De schoolbesturen werken samen, omdat zij geloven in het belang van Wamp;T in het onderwijs. En terecht, want Wamp;T prikkelt de creativiteit en nieuwsgierigheid van kinderen en helpt zo hun talenten te ontwikkelen.”

bOnderzoeksresultaten de klas in
/bDe regiegroep Wetenschap amp; Techniek is een samenwerkingsverband van scholen en kennisinstituten in de regio’s Noord-Holland en Flevoland. José Vosbergen, voorzitter: “Wij ondersteunen basisscholen bij de verbetering van wetenschap- en techniekeducatie. Bijvoorbeeld via ons coaching- en scholingsprogramma voor leraren. Maar ook door onderzoek dat plaatsvindt op de universiteiten naar talentontwikkeling van kinderen te vertalen naar de schoolpraktijk. Scholen, opleiders, ontwikkelaars en onderzoekers werken zo samen en brengen onderzoeksresultaten de klas in.”

bDuurzame samenwerking
/bDe regiegroep maakt zich sterk om een duurzame samenwerking tussen scholen, universiteiten en educatieve instellingen tot stand te brengen om zo de kwaliteit van het Wamp;T-onderwijs te versterken.  “Door de handen in één te slaan, kennis aan elkaar uit te wisselen en leraren op te leiden lukt het ons om de talenten van de kinderen tot bloei te laten komen”, aldus Vosbergen. Ook de website iederkindeentalent.nl biedt leraren ondersteuning en inspiratie. Er staan interessante boeken, websites, publicaties en didactische wetenswaardigheden op. Voor groep 1 t/m groep 8 is lesmateriaal te downloaden; lesmateriaal dat helemaal in het teken staat van onderzoekend en ontwerpend leren.

bSamenwerken en van elkaar leren
/b“Binnen onze regio zijn er veel scholen actief in Wamp;T”, aldus Vosbergen. Deze scholen ontmoeten elkaar tijdens inspirerende bijeenkomsten waarin samenwerken, van elkaar leren en het uitwisselen van kennis centraal staan. Vosbergen: “Op onze website iederkindeentalent.nl laten deze scholen zien hoe zij vorm geven aan de talentontwikkeling van hun leerlingen. Bijvoorbeeld via foto’s, filmpjes en artikelen. Neem maar eens een kijkje op de pagina van basisschool De Crayenester of de 8supe/sup Montessorischool. Schitterend om te zien hoe deze scholen Wamp;T toepassen in hun onderwijs.”

iDe regiegroep bestaat uit de volgende besturen: Stichting Sarkon ◦ Stichting Surplus ◦ Stichting Flore ◦ Stichting Agora ◦ Stichting AWBR ◦ Stichting Staij ◦ Stichting Sirius ◦ Stichting SchOOL.
/i