Specialisatie W&T, aangeboden door iPabo en HvA

De Ipabo en HvA hebben samen met scholenvereniging AGORA in een project van het Expertisecentrum Wetenschap & Technologie Noord-Holland en Flevoland de opleiding ‘Specialist Wetenschap en Techniek en Onderzoekend en Ontwerpend Leren’ ontwikkeld. Na het volgen van deze opleiding is de specialist bekend met W&T inhoud en methodiek en weet waar inhoudelijke ondersteuning te vinden is. De specialist is vakdidactisch deskundig, overziet mogelijke integratie met andere vakgebieden, is bekend met principes van verandermanagement en begeleiding van collega’s en werkt samen met andere specialisten in de schoolorganisatie. Meer weten? Download de folder.