Staatssecretaris Dekker trapt Actieplan “Kiezen voor Technologie” af

Het bruist vandaag hier maar ook overal in het land van de techniek, riep aanjager Doekle Terpstra tijdens de startconferentie van het Actieplan “Kiezen voor Technologie” in de Amsterdam ArenA. Staatssecretaris, Sander Dekker trapte daar aan het eind van de middag met een symbolische trap in het doel het nieuwe Actieplan “Kiezen voor Technologie” officieel af. In een enthousiaste setting met gastsprekers als André Kuipers, ambassadeur van het Techniekpact, Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-raad, Landsdeeltrekker Noordvleugel, Jan van Run en Theo Henrar, CEO van Tata Steel, werd de noodzaak van extra investeringen in bètatechnisch onderwijs op alle schoolniveaus nog eens extra benadrukt.

Voorafgaand aan de officiële aftrap bespraken schoolbestuurders uit het primair onderwijs hun plannen voor verdere invoering van wetenschap en techniek in de schoolprogramma’s. Gingen 100 vmbo-tl scholen van start met kennisuitwisseling binnen het programma M-Tech en werden voor professionalisering van leerkrachten de STEM Teacher Academy gelanceerd.

Actieplan Kiezen voor Technologie

Met het Actieplan wordt een extra impuls aan Wetenschap en Techniek (W&T) in het basis- en voortgezet onderwijs gegeven. Leidraad voor dit plan zijn de ambities uit het Techniekpact 2020. Zowel vanuit het ontwikkelperspectief van de kinderen als vanuit het perspectief van de Nederlandse economie is meer aandacht voor wetenschap en technologie in het funderend onderwijs gewenst. Het plan voorziet in een investering van twintig miljoen euro in de komende twee jaar.

Jet-Net Junior Hub

Zes Jet-Net Junior Hubs ontvingen uit handen van de staatssecretaris een certificaat voor hun nieuwe initiatief. Binnen deze hub gaat het bedrijfsleven samenwerken met onderwijs en Pabo’s om de succesvolle aanpak van Jet-Net op het voortgezet onderwijs door te zetten binnen het primair onderwijs. De zes hubs hebben ieder een eigen plan ingediend met als doel huidige leerlingen en leerkrachten op een goede en leuke manier in aanraking te laten komen met wetenschap en technologie.

Klik hier voor een video waarin staatssecretaris Dekker zijn visie geeft op het actieplan ‘Kiezen voor Technologie’ en hier voor het videoverslag van de bijeenkomst.

Bron: Techniekpact