Structurele samenwerking tussen school en ouders door ‘Samen in de klas’

Door meer en beter samen te werken kunnen scholen en ouders de onderwijskansen, motivatie en leerprestaties van kinderen verhogen. Ouders en scholen kunnen dit nu structureel oppakken met het programma ‘Samen in de klas’. Met Samen in de klas geven leerkrachten en ouders samen lessen, waarbij de ouder inhoudelijk bijdraagt vanuit eigen expertise. De lessen zorgen ervoor dat scholen eenvoudiger aan de slag kunnen met wetenschap en techniek én ouders meer bij de school betrekken.

Kant-en-klare lessen

Veel ouders zijn zeer betrokken bij het onderwijs en de school van hun kinderen. Scholen kunnen nadrukkelijker een beroep doen op ouders. Maar veel scholen vinden het lastig om daar invulling aan te geven. De kant-en-klare lessen ontwikkeld door Samen in de klas bieden scholen concrete handvatten om met wetenschap en techniek aan de slag te gaan.

Door de inhoudelijke betrokkenheid van ouders kunnen leerkrachten zich richten op de didactiek van en benodigde coachende rol bij onderzoekend en ontwerpend leren. De lessen zijn in te passen in het curriculum, ongeacht met welke lesmethodes een school werkt. “Een mooi innovatief onderwijsconcept waarvan leerkrachten volop profiteren van de kennis van ouders, en dat vooral zeer waardevol is voor de leerlingen”, aldus wethouder Saskia Bruines (Jeugd en Onderwijs) bij het startsein van het project in Den Haag. “Goed als scholen dit goede voorbeeld volgen.”

Waardevolle aanvulling op de lessen

Kathleen van den Brink, ouder Montessorischool Valkenbos Den Haag, heeft vanuit haar achtergrond in de zorg bijgedragen aan de les ‘Inleven reuma’. Leerlingen bedenken en ervaren in deze les hoe het is om reuma te hebben. Ze verzinnen ideeën om wat lastig is voor mensen met reuma makkelijker te maken. “Op deze inhoudelijke manier bijdragen vind ik heel mooi. Je vertelt iets uit de praktijk en de kinderen gaan daarmee aan de slag. Ik denk dat die combinatie heel waardevol is”, vertelt Van den Brink. Een filmpje over deze les geeft een mooie indruk van het project. Meer informatie over ‘Samen in de klas’ vindt u hier.

Samen in de klas is een initiatief van leerkrachten en ouders van De Haagse Scholen, Librijn, Lucas Onderwijs, Stichting Panta Rhei, Delftse Vereniging voor Montessori-onderwijs, Stichting Montessori Onderwijs Zuid-Holland en ontwerpbureau Meeple. Ondersteund door onder meer Ouders & Onderwijs, Platform Bèta Techniek, TU Delft, De Haagse Hogeschool, TechniekTalent.nu en Expertisecentrum W&T Zuid-Holland.

Foto: Peter van Beek