Studiemiddagen door NeuroPsy Academie

Op vrijdag 10 en vrijdag 17 mei vinden er een tweetal interessante studiemiddagen plaats, georganiseerd door de NeuroPsy Academie, speciaal voor professionals in het onderwijs en/of opvoeding i.h.b. schoolleiders, bestuurders in po, vo en mbo; leraren en beleidsmedewerkers gericht op ‘onderwijsinnovatie’, en schoolpsychologen en pedagogen. De focus ligt op de pre-adolescent en adolescent, van 8 tot 18 jaar, in het regulier onderwijs.

Vrijdag 10 mei staat in het teken van Onderwijsinnovatie in de praktijk. In deze studiemiddag gaat het om het scheppen van de voorwaarden voor kennisverwerving en ontplooiing van de leerling. Het gaat om leren en cognitieve ontwikkeling, maar ook om nieuwsgierigheid en de verwerving van sociaal-emotionele vaardigheden en persoonlijke groei.

Vrijdag 17 mei zal gaan over leren en ontplooiing van leerlingen van 8 – 18 jaar. In deze studiemiddag bespreekt prof. Jelle Jolles nieuwe kennis en inzichten over de ontwikkeling van executieve functies bij leerlingen in relatie tot de onderwijspraktijk, en de leervaardigheden, motivatie en gedrag van de leerling. Ook worden er praktische handvatten gegeven, waarmee deze inzichten in de praktijk van het onderwijs kunnen worden toegepast.

Wilt u meer weten over de twee studiemiddagen, kijkt u dan op de site van Neuropsy Academie.