Talentenkijker: bezoek van beroepsbeoefenaar W&T in de klas

Het Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek (VHTO), zet sinds schooljaar 2011-2012 de gratis lessenserie Talentenkijker in, om leerlingen van groep 7 en 8 hun eigen talenten te laten ontdekken en om (sekse)stereotiepe beroepsbeelden in W&T te doorbreken. In vijf lessen spelen de leerlingen kwartetspellen over W&T-beroepen, delen ze talentenkaarten aan elkaar uit, krijgen ze een gastles van een vrouwelijke, bèta/technische beroepsbeoefenaar, en leren ze programmeren met Scratch.

Cijfers

In de afgelopen vijf schooljaren hebben in heel Nederland al meer dan 6.700 bovenbouwklassen meegedaan, waarvan 1.103 klassen in Zuid-Holland. In het kader van actieplan Kiezen voor Technologie voeren 3.500 klassen Talentenkijker uit, waarvan 461 klassen in de regio van EWT Zuid-Holland. Dit schooljaar is er nog plek voor zo’n 150 nieuwe groepen 7 en 8.

Meer informatie

Kijk hier voor meer informatie en om u aan te melden voor Talentenkijker en hier voor een overzicht van andere VHTO-activiteiten voor het basisonderwijs.