Tata Steel en Techno Challenge

Tot 2020 gaan jaarlijks meer dan 70.000 technici met pensioen. Er is dus volop werk voor vaklieden en hoger opgeleiden met passie voor wetenschap en techniek. Tata Steel pakt samen met de overheid en het onderwijs deze kans en werkt aan een kansrijk toekomstperspectief voor de jeugd. Dit begint met inspirerend onderwijs. Tata Steel is initiatiefnemer van de Techno Challenge. Stichting Techno Challenge is een samenwerking tussen bedrijven, scholen, overheden en andere organisaties. De stichting wil jongeren interesseren voor techniek, wetenschap, open innovatie, samenwerking en het prikkelen van de ondernemersgeest. De deelnemende scholen en bedrijven ontwikkelen samen uitdagende competities, onderwijsprogramma’s en praktisch lesmaterialen. a href=”http://www.technochallenge.nl/Basisonderwijs.html” target=”_blank” rel=”nofollow”Bezoek de websit/ae voor meer informatie en interessante lesmaterialen.