‘Techniek al in 2015 invoeren’

In 2020 wordt Wetenschap en Techniek een verplicht vak voor de basisscholen maar de Achterhoek wil het in 2015 al invoeren. Na de zomer gaan betrokkenen waaronder het bedrijfsleven en het onderwijs met elkaar in overleg. “We streven naar een Techniekpact in 2014”, zegt Marko Otten, directeur-bestuurder van de IJsselgroep en de Iselinge Pabo. “In 2015 zou het vak dan al kunnen worden ingevoerd.”
div class=”sandbox text alt”

strongspanTechniekdagen/span/strong
spanDe meeste /spanAchterhoeksespan basisscholen doen al wel wat aan techniek. Er zijn /spantechniekdagenspan en enkele speciale /spantechnieklokalen,span maar een echt vak waarbij kinderen onderzoekend leren is het nog niet./span

Volgens Otten is het belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd met techniek in aanraking. komen en weten wat het inhoudt. De Achterhoek met zijn maakindustrie en high-techbedrijven heeft in de toekomst goed opgeleide mensen nodig, volgens Otten. “Na de regio Eindhoven worden hier de meeste patenten aangevraagd. Innovatie is belangrijk en onderwijs speelt daarin een belangriijke rol.”

/div
footer class=”text”small© De Gelderlander 2013 /small/footer