Techniek-quiz in plaats van live evenement maakt kinderen én ouders enthousiast

Hoe betrekt u ouders bij techniek in de klas? Karin Wateler van TechNet Amstel & Venen vertelt hoe u kinderen én ouders enthousiast krijgt voor W&T. Ook wanneer er, zoals nu, even geen live evenementen georganiseerd kunnen worden.

TechNet Amstel & Venen is een samenwerkingsverband van 100 bedrijven in De Ronde Venen, Nieuwkoop, Uithoorn en Aalsmeer. Sinds haar oprichting in 2016 is de stichting actief met het organiseren van allerlei initiatieven om jongeren te laten kennismaken met de brede wereld van techniek. Want ook in deze regio is er een enorm tekort aan technici. 

Een van die activiteiten is de Techniek Driedaagse, een evenement dat in vier jaar tijd uitgroeide tot een happening waar 3.500 leerlingen aan meedoen. De driedaagse richt zich op de groepen 7 en 8 en de brugklas. In een grote loods van tweeduizend vierkante meter gonst het van de activiteit. Kinderen kunnen zich hier uitleven in een aanbod van ruim 50 verschillende workshops. Deze worden allemaal door lokale bedrijven georganiseerd en begeleid door technische medewerkers, gepensioneerden en door stagiairs van de middelbare school. “Tot corona kwam”, vertelt Karin Wateler, coördinator van het evenement. “De Techniek Driedaagse van vorig jaar kon daardoor niet doorgaan. We moesten op zoek naar alternatieven.” 

Bedrijven kijken met online quiz

TechNet Amstel & Venen besloot het over een andere boeg te gooien. Met allerlei activiteiten, zoals ‘Toffe Techniekmiddagen’, een techniekwedstrijd en ‘Zeven online technieklessen’. Maar het meest succesvol werd de onlangs gehouden ‘Tech=Tof-quiz’, een online techniek-quiz voor kinderen én ouders. “Ik zag het idee voor een online quiz bij een andere techniekregio, en dacht: dat wil ik ook. Dus hebben we bij lokale bedrijven filmpjes gemaakt van hun technische proces en daar slimme vragen over bedacht. Het leuke is dat we ook veel jonge technische medewerkers van die bedrijven bereid hebben gevonden om voor de camera hun verhaal te doen. Perfecte rolmodellen voor de kinderen!” 

De kinderen deden de quiz in de klas en kregen vervolgens een goodiebag mee naar huis, met daarin ook een oproep aan ouders om ook met de quiz mee te doen. “Zo bereikten we dat 300 gezinnen aan de quiz meededen. Voor de ouders bedachten we natuurlijk wel veel moeilijker vragen. We kregen veel enthousiaste reacties, en merkten dat ouders het heel leuk vonden om via die online filmpjes eens bij de bedrijven in hun omgeving binnen te kijken.” Op 20 en 22 april is er weer een ronde van de Tech=Tof-quiz, maar dan voor de brugklassen en – natuurlijk- met weer een tikje moeilijker vragen. En in de avond op 22 april weer een quiz voor de ouders.

Ouders betrekken  

Waarom is het zo belangrijk dat ouders ook worden betrokken bij techniek in de klas? Karin: “Ouders hebben een belangrijke stem in de profielkeuze. Zij zijn voor hun kind de belangrijkste raadgever; ook voor studiekeuzes. Daarom is het goed als ouders weten welke beroepen en toekomstperspectieven er zijn voor hun kind. 

Ook bij de Techniek Driedaagses heeft Karin een manier gevonden om ouders bij het evenement te betrekken. Speciaal voor hen organiseerde ze een open avond. “De laatste keer kwamen daar zo’n 1.500 bezoekers op af. Het was mooi om te zien hoe kinderen hun ouders enthousiast mee naar binnen namen om alles te laten zien wat ze er die dag hadden gedaan.” De open avond kreeg ook een officieel tintje, met de prijsuitreiking van de Techniekwedstrijd. Tegelijkertijd werden hier alle genomineerde werkstukken van de deelnemende leerlingen tentoongesteld. 

Enthousiasme werkt aanstekelijk

Heeft Karin nog tips voor leerkrachten die ouders meer bij de profielkeuzes van hun kind willen betrekken? “Enthousiasme steekt aan. Laat op een of andere manier aan ouders zien hoe enthousiast de kinderen zijn over hun werkstukken. Het helpt als kinderen bijvoorbeeld hun werkstuk mee naar huis mogen nemen. Het is altijd leuk als ze kunnen laten zien wat ze gemaakt hebben. Bij onze techniekevenementen zorgen we dat ouders ook altijd een rol hebben, bijvoorbeeld om mee te helpen tijdens zo’n dag. Dat is meteen een mooie manier om ze te laten kennismaken met alles wat techniek tegenwoordig te bieden heeft. Wat ook goed werkt, is ouders met een technisch beroep te vragen om een gastles te komen geven.”