Techniek Uitmarkt een maand later

Eerder informeerden we u over de inspirerende Techniek Uitmarkt, waar ruim 120 bezoekers konden genieten van de vele marktkramen en workshops. Ook werden er 14 bouwstenen geplaatst. Johan Dekker licht toe hoe ze deze bouwstenen gebruiken als inspiratie voor het programma van volgend jaar.

Dekker: “De doelstelling van deze Techniek Uitmarkt was om letterlijk te laten zien wat er allemaal mogelijk is om Wetenschap en Techniek in en buiten de klas aan te bieden. We leven in een technologische maatschappij met een hele online wereld, maar de ménsen maken de realiteit. Vandaar dat het goed is om gelijkgestemden te ontmoeten en met elkaar de mogelijkheden te ontdekken. Uit de discussie met het panel kwam dit ook duidelijk naar voren”. 

Bouwstenen

Een populaire bouwsteen was het verhaal van de rode draad door uw leerplan heen. Basisschool de Benedictus gaf mooie voorbeelden hoe techniek overal om je heen is, je moet alleen wel met zijn alle de focus hebben om hier gebruik van te maken. Maak ruimte in uw leerplan om te laten zien en ervaren dat techniek een heel belangrijk onderdeel uitmaakt van ons dagelijks even.

Een tweede bouwsteen waar veel op is gestemd is de wens voor een community voor ondernemende leerkrachten/teams/ouders/leerlingen en bedrijven. Dit is een wens die de organisatoren van de Techniek Uitmarkt nadrukkelijk delen met de bezoekers.

Programma volgend jaar

Dekker sluit af: “Waar we dit jaar de Techniek Uitmarkt hebben ingericht op het ontmoeten van mensen met een hart voor technisch onderwijs, zullen wij ons volgend jaar richten op het versterken van de samenwerking van zowel virtuele als lokale initiatieven. Tot volgend jaar!”